Psychiatrów dziecięcych jest tylko 455. Waldemar Kraska: kolejne zmiany jesienią 2022 roku

Autor: MCD • Źródło: Rynek Zdrowia, Sejm05 kwietnia 2022 16:00

Wzrosło nieco zainteresowanie psychiatrią dziecięcą. Ze 135 lekarzy szkolących się w tej specjalizacji w 2015 roku do 236 obecnie. To o tyle istotne, że mimo rosnących nakładów na psychiatrię, oddziały psychiatryczne dla nieletnich są wciąż obłożone ponad stan.

Psychiatrów dziecięcych jest tylko 455. Waldemar Kraska: kolejne zmiany jesienią 2022 roku
Jest 3 902 lekarzy psychiatrów dla dorosłych, a tylko 455 specjalizuje się w psychiatrii nieletnich Fot. Shutterstock
  • Z ministeroialnej odpowiedzi na interpelację wynika, że jest 3 902 lekarzy psychiatrów dla dorosłych, a tylko 455 specjalizuje się w psychiatrii nieletnich
  • Z danych przekazanych przez wiceministra Waldemara Kraskę można wnioskować, że specjalizacja powoli zyskuje na popularności. Liczba lekarzy szkolących się w psychiatrii dzieci i młodzieży wzrosła ze 135 w 2015 roku do 236 obecnie. W tym 168 szkoli się w trybie rezydenckim
  • MZ zwiększyło liczbę miejsc rezydenckich dla psychiatrów, a lekarze 
    rezydenci w trakcie specjalizacji mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie

Tylko 455 psychiatrów dziecięcych na 3 902 specjalistów dla dorosłych

W odpowiedzi na poselską interpoelację wiceminister Waldemar Kraska przytoczył dane Naczelnej Izby Lekarskiej, z których wynika, że aktualnie jest 3 902 lekarzy psychiatrów dla dorosłych, a tylko 455 specjalizuje się w psychiatrii nieletnich. Przy czym, w porównaniu do 2015 roku, i tak jest to wzrost rzędu 120 specjalistów.  

Najwięcej lekarzy brakuje w województwach: lubuskim, opolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. 

Zwrócił przy tym uwagę, że specjalizacja systematycznie zyskuje na popularności. Liczba lekarzy szkolących się w psychiatrii dzieci i młodzieży wzrosła ze 135 w 2015 roku do 236 obecnie. 

W minionym roku na rezydenturę z psychiatrii dziecięcej zakwalifikowało się 43 lekarzy, o 14 osób więcej niż jesienią 2020. 

- Pierwsze roczniki ze zwiększonych naborów będą kończyć studia w 2022 roku, a w 2023 będą kończyć staż podyplomowy i wtedy właśnie spodziewany jest znaczny wzrost liczby lekarzy rozpoczynających specjalizację, w tym specjalizację w dziedzinie psychiatrii oraz w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży - czytamy w odpowiedzi wiceministra na interpelację. 

Psychiatria jako dziedzina priorytetowa

Kraska zapewnił, że MZ podjął szereg działań zmierzających do tego, aby zapewnić na rynku optymalną liczbę specjalistów. Główną zachętą do podejmowania kształcenia w dziedzinach psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży jest zaliczenie ich do grona tzw. dziedzin priorytetowych.

Jak wyliczył, takie działanie skutkuje przyznaniem:

  • wyższego wynagrodzenia zasadniczego lekarzom w trybie specjalizacji rezydenckiej, 
  • przyznawaniem większej liczby miejsc szkoleniowych rezydenckich w stosunku do pozostałych dziedzin.

Ministerstwo wyliczyło, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wynagrodzenie zasadnicze brutto lekarza odbywającego specjalizację z grupy specjalizacji priorytetowych wynosi od 1 lipca 2021 roku:

  • w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury 5 752 zł;
  • po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie 5 862 zł.

Będzie lepiej, bo jest ... kredyt?

Waldemar Kraska przypomniał także, że począwszy od 2016 roku resort   
zwiększył limity przyjęć na kierunek lekarski, a pod koniec 2021 roku wprowadził regulacje gwarantujące studentom tego kierunku wsparcie z budżetu państwa. Chodzi o przepisy przewidujące możliwość zaciągnięcia na preferencyjnych zasadach kredytu na studia medyczne prowadzone w języku polskim z możliwością pokrycia częściowego albo całkowitego kosztu kształcenia na tych studiach z pieniędzy publicznych. W zamian za późniejsze odpracowanie wsparcia w publicznym systemie ochrony zdrowia. 

Wprowadzono też zmiany w procesie naboru na szkolenie specjalizacyjne, dzięki którym wykorzystana ma być większa liczba miejsc szkoleniowych (tzw. Nabór Centralny), w tym będzie możliwość ubiegania się odbycia 
szkolenia specjalizacyjnego we wszystkich województwach jednocześnie
oraz wskazania 15 wyborów obejmujących dziedzinę, tryb i miejsce szkolenia specjalizacyjnego w preferowanej kolejności. Pierwsze postępowanie kwalifikacyjne na nowych zasadach odbędzie się jesienią 2022 roku. 

Oddział psychiatryczny dla dzieci w każdym województwie 

Wiceminister zdrowia podkreślił także, że nakłady na psychiatrię dziecięcą systematycznie rosną. Z ok. 170,6 mln zł w 2015 roku wzrosły do 642 mln w 2022 roku. Przy czym, jak zaznaczył w jednej z ostatnich konferencji minister Adam Niedzielski, zwiększenie zapotrzebowania na świadczenia w tym zakresie przerasta założenia. Pandemia pogorszyła bowiem kondycję psychiczną społeczeństwa

W 2021 roku liczba porad psychologicznych wyniosła 120 tysięcy. Była dwa razy większa niż w roku 2020 i 2,5 razy większa niż w 2019. 

Jednym z założeń wdrażanej obecnie reformy psychiatrii dziecięcej jest zwiększenie dostępności do specjalistów z zakresu psychiatrii dziecięcej, w związku z czym w każdym województwie funkcjonował będzie co najmniej jeden ośrodek prowadzący oddział psychiatryczny dla nieletnich. Obecnie trwa budowa centrum psychiatrii w Białymstoku, gdyż województwo podlaskie aktualnie jako jedyne nie ma tego tupu ośrodka.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum