Psychiatria: projekt rozporządzenia w sprawie komisji dotyczącej leczenia nieletnich

Autor: oprac. JJ • Źródło: Rynek Zdrowia20 sierpnia 2022 12:25

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji zostało opublikowane do konsultacji publicznych rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich, trybu leczenia oraz warunków zabezpieczenia zakładów leczniczych.

Psychiatria: projekt rozporządzenia w sprawie komisji dotyczącej leczenia nieletnich
MZ opublikowało rozporządzenie ws. leczenia nieletnich. Fot. Shutterstock
  •  Rozporządzenie rozwiązuje problem konieczności zapewnienia właściwych warunków pobytu nieletnich w zakładach leczniczych, odpowiedniego leczenia, rehabilitacji i postępowania terapeutycznego wobec nieletnich
  • Rozporządzenie określa tryb powoływania i odwoływania członków komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich jej skład i sposób działania, sposób postępowania z dokumentacją oraz szczegółowy tryb umieszczania, przyjmowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z zakładów leczniczych
  • Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 września 2022 roku

Właściwe warunki pobytu nieletnich w zakładach leczniczych

Jak czytamy w OSR projektu, rozporządzenie rozwiązuje problem konieczności zapewnienia właściwych warunków pobytu nieletnich w zakładach leczniczych, odpowiedniego leczenia, rehabilitacji i postępowania terapeutycznego wobec nieletnich.

Rozporządzenie ma także na uwadze zapobieganie samowolnemu oddalaniu się nieletnich z zakładu leczniczego oraz przeciwdziałania zachowaniom zagrażającym życiu lub zdrowiu lub powodującym niszczenie mienia, przestrzegania ich praw oraz sprawnego wykonywania orzeczeń, jak również konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji zadań komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich i właściwego zabezpieczenia danych i informacji zawartych w dokumentacji dotyczącej nieletnich.

Szczegółowy tryb przyjmowania i zwalniania nieletnich z zakładów leczniczych

Rozporządzenie ma określić szczegółowy tryb umieszczania, przyjmowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z zakładów leczniczych, szczegółowe warunki pobytu nieletnich w tych zakładach oraz warunki zabezpieczenia zakładów leczniczych dysponujących warunkami wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia.

Rozporządzenie reguluje ponadto tryb powoływania i odwoływania członków komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich, jej skład, sposób działania i sposób postępowania z przekazaną komisji dokumentacją.

„Planuje się, że wprowadzone rozwiązania zapewnią sprawność wykonywania orzeczeń, powołanie komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich spowoduje, że nieletni będą kierowani do właściwych zakładów leczniczych, efektem ma być prawidłowe postępowanie terapeutyczne wobec nieletnich i ich powrót do zdrowia” – czytamy w projekcie rozporządzenia.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum