Pilotaż w centrach zdrowia psychicznego. Opublikowano zmienione rozporządzenie

Autorzy: oprac. KM; oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia11 października 2022 19:00

Opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego został przekazany do konsultacji publicznych. Co się zmienia?

Pilotaż w centrach zdrowia psychicznego. Opublikowano zmienione rozporządzenie
Projekt nowelizacji rozporządzenia dot. centrów zdrowia psychicznego został przekazany do konsultacji publicznych. Fot. Adobestock
 • 11 października w Dzienniku Ustaw opublikowano zmienione rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego
 • Zmiana stawki na świadczeniobiorcę  jest podyktowana wejściem w życie ustawy podwyższającej minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia, która weszła w życie 1 lipca br.
 • Będzie zatem miała zastosowanie od 1 lipca br. Rozporządzenie prawie w całości wchodzi w życie 12 października, a w części od 1 stycznia przyszłego roku

Pilotaż w centrach zdrowia psychicznego

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, zmiana rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego wynika z
dotychczasowych doświadczeń dotyczących realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach pilotażu przez funkcjonujące centra zdrowia psychicznego. Jako jeden z głównych celów nowelizacji autor projektu podaje umożliwienie przetestowania rozwiązania polegającego na prowadzeniu centrum zdrowia psychicznego w dużych miastach, które nie posiadają podziału wyszczególnionych kodów podziału terytorialnego kraju TERYT dla poszczególnych dzielnic.

- Przedmiotowa kwestia jest kluczowa z uwagi na fakt, iż nie jest uzasadnione merytorycznie tworzenie jednego centrum zdrowia psychicznego dla całego miasta. W związku z powyższym wprowadza się w rozporządzeniu odpowiedni wzór, który umożliwi właściwe wyliczenie ryczałtu na populację dla podmiotu, który obejmie swoja opieką dorosłą populację zamieszkałą w części danego miasta - pisze resort zdrowia. - Zasadnym jest również przedłużenie okresu pilotażu do dnia 31 grudnia 2023 r. - dodaje.

Co nowego w rozporządzeniu dot. pilotażu?

Zmiany dotyczące § 11 rozporządzenia w zakresie dodawanych ust. 7–9 mają na celu zagwarantowanie podmiotom znajdującym się na obszarze włączanym do programu pilotażowego możliwość realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach wskazanych w rozporządzeniu pilotażowym w ramach podwykonawstwa z danym centrum zdrowia psychicznego, na warunkach odpowiadających realizacji świadczeń określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej przez dany podmiot z Funduszem.

Dotychczas obowiązek przedstawienia warunków podwykonawstwa nie był wyartykułowany w przepisach rozporządzenia. Przedmiotowe działanie ma na celu zagwarantowanie dobrych warunków współpracy przez podmioty na danym obszarze.

Zmiany dotyczące § 11 rozporządzenia w zakresie dodawanych ust. 10–12 mają na celu zapewnienie całodobowej opieki doraźnej realizowanej w miejscu udzielania świadczeń w ramach punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego przez świadczeniodawcę, o którym mowa w § 7 ust. 2, który nie posiada oddziału stacjonarnego.

Skutkiem zmiany zaproponowanej w ust. 5b  jest sytuacja, w której gdy do momentu wygaśnięcia umów na obszarze objętym pilotażem funkcjonują inne podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach które realizuje centrum zdrowia psychicznego dochodzi do dublowania się potencjału kadrowego i faktyczna liczba personelu udzielającego świadczenia jest wyższa niż wskaźnik dla minimalnych norm zatrudnienia.

Dodatkowo koszty zatrudnienia nadmiarowego personelu ponosi realizator pilotażu, a jego stawka ryczałtowa jest pomniejszana o zrealizowane świadczenia przez ten dodatkowy personel, dlatego należy odliczyć personel zatrudniony we wskazanych podmiotach od wskaźnika.

Ponadto Biuro do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy współpracy z towarzystwami naukowymi wypracowało dokument zawierający rekomendowany minimalny zespół specjalistów dla centrum i w ocenie projektodawcy uzasadnione jest włączenie ww. rekomendacji do programu pilotażowego.

Stawka na świadczeniobiorcę ustalona została w wysokości 62,88 zł.

Dodatkowe placówki wejdą w pilotaż programu

W nowelizowanym rozporządzeniu zaproponowano rozszerzenie wykazu realizatorów pilotażu o następujących świadczeniodawców wraz ze wskazaną liczbą populacji do objęcia opieką. Są to:

 • Klinika Psychiatrii – w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A.
  Jurasza w Bydgoszczy
 • Lubelskie Stowarzyszenie
  Ochrony Zdrowia Psychicznego
 • Samodzielny Publiczny
  Psychiatryczny Zakład Opieki
  Zdrowotnej im. dr. Stanisława
  Deresza w Choroszczy
 • REVIT spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością (Białystok)
 • Wojewódzki Szpital
  Psychiatryczny im. prof. Tadeusza
  pomorskie

Całość dokumentu do pobrania pod tekstem.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum