Ministerstwo Zdrowia nowelizuje ustawę o ochronie zdrowia psychicznego

Autor: • Źródło: PAP03 października 2022 06:54

Zmiany w terminologii, która może przyczyniać się do stygmatyzacji osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi, przewiduje przygotowany przez resort zdrowia projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Zmodyfikowane będą też przepisy o stosowaniu przymusu bezpośredniego.

Ministerstwo Zdrowia nowelizuje ustawę o ochronie zdrowia psychicznego
Ministerstwo Zdrowia nowelizuje ustawę o ochronie zdrowia psychicznego. Fot. Shutterstock
  • Zmiany w terminologii, która może przyczyniać się do stygmatyzacji osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi, przewiduje przygotowany przez resort zdrowia projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
  • Projektowane zmiany mają m.in. poprawić - archaiczną według resort zdrowia - terminologię w przepisach ustawy
  • Jedną z najważniejszych zmian, jakie przewiduje nowelizacja jest - jak poinformował PAP rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz - aktualizacja objaśnień pojęcia "osoba z zaburzeniami psychicznymi" oraz "szpital psychiatryczny" (odesłanie do ustawy o działalności leczniczej). Słowo "ordynator" zostanie zastąpione sformułowaniem "osoba kierująca oddziałem"

Zmiany w terminologii, przymus bezpośredni

W projekcie zaproponowano nowe brzmienie jednej z przesłanek do zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi: poważne zakłócanie lub uniemożliwianie funkcjonowania osób lub otoczenia podmiotu, w którym osoby te się znajdują.

Resort chce też wyeliminować wątpliwości interpretacyjne związane z rozpoczęciem biegu trzydniowego terminu na dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego. Zgodnie z zaproponowanym brzmieniem ocena nastąpi w terminie trzech dni od zakończenia stosowania przymusu.

Projekt zakłada zmniejszenie liczby lekarzy specjalistów wymaganych do przedłużenia stosowania przymusu bezpośredniego i wyeliminowanie konieczności zasięgnięcia w miarę możliwości opinii drugiego lekarza psychiatry przy przyjęciu do szpitala osoby, na rzecz zasięgnięcia opinii drugiego lekarza.

Pomieszczenia do obserwacji osoby unieruchomionej mają zostać wyposażone w monitoring, który umożliwi stały nadzór.

Doprecyzowane zostaną też kwestie dotyczących stron postępowania sądowego w sprawach o przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi bez jej zgody do szpitala psychiatrycznego oraz jej wypisania. Rozprawa będzie przeprowadzana w szpitalu, a odstępstwo od tej zasady możliwe będzie tylko wtedy, gdy przeprowadzenie rozprawy w szpitalu jest szczególnie utrudnione.

W sprawach dotyczących przyjęcia bez zgody lub wypisania ze szpitala psychiatrycznego osoby przyjętej bez zgody uczestnikiem postępowania z mocy prawa będzie również szpital psychiatryczny.

Przewidziano też nadanie nowego brzmienia art. 14 ustawy, zgodnie z którym osoba z zaburzeniami psychicznymi, leczona w szpitalu psychiatrycznym, może uzyskać zgodę na okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania jej z zakładu, jeżeli nie zagraża to jej życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.

 Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum