Komisja ds. leczenia nieletnich. Projekt ministra zdrowia już w konsultacjach publicznych

Autor: oprac. KM • Źródło: Rządowe Centrum Legislacji/Rynek Zdrowia22 sierpnia 2022 08:30

19 sierpnia skierowany do konsultacji publicznych został projekt rozporządzenia w sprawie komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich, trybu wykonywania środka leczniczego oraz warunków zabezpieczenia zakładów leczniczych.

Komisja ds. leczenia nieletnich. Projekt ministra zdrowia już w konsultacjach publicznych
Uprawnione podmioty mogą składać uwagi do projektu. Fot. Adobestock
 • Projekt rozporządzenia w sprawie komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich, trybu wykonywania środka leczniczego oraz warunków zabezpieczenia zakładów leczniczych został skierowany do konsultacji publicznych 19 sierpnia 
 • Za projekt odpowiada Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości
 • Od momentu otrzymania projektu podmioty mają 7 dni na zgłoszenie uwag w formie elektronicznej przez ePUAP lub mailowo, na adres dep-zp@mz.gov.pl 

Nowy projekt ministra zdrowia w konsultacjach publicznych

Jak czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum
Legislacji, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich, trybu wykonywania środka leczniczego oraz warunków zabezpieczenia zakładów leczniczych (MZ 1392) został udostępniony do konsultacji publicznych.

Minister zdrowia w związku z tym prosi uprawnione podmioty o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP i na adres e-mail: dep-zp@mz.gov.pl - w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu w formacie tabeli obejmującej: podmiot zgłaszający uwagę, przepis, którego uwaga dotyczy, uwagę/opinię oraz uzasadnienie uwagi.

Podmioty uprawnione do opiniowania projektu rozporządzenia to:

 • Rzecznik Praw Pacjenta;
 • Związek Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień;
 • Pełnomocnik do spraw psychiatrii sądowej;
 • Krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii;
 • Krajowy konsultant w dziedzinie neurologii;
 • Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne;
 • Rada do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego;
 • Komisja Psychiatryczna ds. Środków Zabezpieczających;
 • Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim;
 • Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach;
 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
 • Główny Inspektora Farmaceutycznego;
 • Główny Inspektora Sanitarnego;
 • Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Co ma na celu projekt?

Zgodnie z treścią oceny skutków regulacji rozporządzenie podyktowane jest koniecznością zapewnienia właściwych warunków pobytu nieletnich w zakładach leczniczych, odpowiedniego leczenia, rehabilitacji i postępowania terapeutycznego wobec nieletnich, zapobiegania samowolnemu oddalaniu się nieletnich z zakładu leczniczego oraz przeciwdziałania zachowaniom zagrażającym życiu lub zdrowiu lub powodującym niszczenie mienia, przestrzegania ich praw oraz sprawnego wykonywania orzeczeń. Kolejną podniesioną przesłanką jest konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji zadań komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich i właściwego zabezpieczenia danych i informacji zawartych w dokumentacji dotyczącej nieletnich.

Ponadto rozporządzenie ma określić szczegółowy tryb umieszczania, przyjmowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z zakładów leczniczych, szczegółowe warunki pobytu nieletnich w tych zakładach oraz warunki zabezpieczenia zakładów leczniczych dysponujących warunkami wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia, a także tryb powoływania i odwoływania członków komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich, jej skład, sposób działania i sposób postępowania z przekazaną komisji dokumentacją.

Resort zdrowia ma nadzieję, że wprowadzone rozwiązania zapewnią sprawność wykonywania orzeczeń, a powołanie komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich spowoduje, że nieletni będą kierowani do właściwych zakładów leczniczych. W ocenie Ministerstwa Zdrowia efektem tych rozwiązań ma być prawidłowe postępowanie terapeutyczne wobec nieletnich i ich powrót do zdrowia.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum