Jest raport o psychiatrii dzieci i młodzieży. Uwagi do nowych wycen do 10 listopada

Autor: oprac. JJ • Źródło: Rynek Zdrowia04 listopada 2022 12:00

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń psychiatrycznych, realizowanych w warunkach stacjonarnych dla dzieci i młodzieży poza poziomami referencyjnymi oraz świadczeń udzielanych osobom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Jest raport o psychiatrii dzieci i młodzieży. Uwagi do nowych wycen do 10 listopada
AOTMiT w swoim raporcie o nowych taryfach świadczeń w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Fot. Shutterstock

 

Raport dotyczący świadczeń psychiatrycznych dzieci i młodzieży

W czwartek 3 listopada opublikowany został w Biuletynie informacji Publicznej AOTMiT raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń psychiatrycznych realizowanych w warunkach stacjonarnych dla dzieci i młodzieży poza poziomami referencyjnymi oraz świadczeń udzielanych osobom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Raport jest dokumentacją procesu przygotowania projektu taryfy świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej.

Uwagi do raportu można składać w czasie 7 dni od jego opublikowania, tj. do 10 listopada.

Chodzi o świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień:

 •  Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży
 •  Świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich,
 •  Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży,
 • Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży,
 • Świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 •  Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży,
 • Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju

W 2021 roku zrealizowano ponad 900 tys. świadczeń

Jak czytamy w raporcie, zgodnie z planem finansowym Narodowy Fundusz Zdrowia na sfinansowanie świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w 2021 roku przeznaczył 3 243 717 tys. złotych, natomiast w 2022 roku 3 396 262 tys. zł i dodatkowe 337 810 tys. zł po zmianie planu, wynikającej z wyższej prognozy wpływu środków ze składki zdrowotnej. Wydatki NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień stanowią ok. 3 proc. wydatków NFZ przeznaczonych na pokrycie kosztów świadczeń.

W analizowanym w raporcie okresie udzielono łącznie 931,3 tys. świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży o łącznej wartości 73,9 mln zł.

Najwięcej placówek udzielających świadczeń dzieciom i młodzieży z tego zakresu znajduje się w obrębie działania Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: aż 20. W woj. podkarpackim i śląskim świadczeń udzielało w ubiegłym roku po 8 placówek, natomiast opolski OW NFZ nie zakontraktował świadczeń z żadną placówką.

Projektowane taryfy

Raport prezentuje projektowane taryfy wartości świadczeń:

Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży:

 • osobodzień w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży – projekt taryfy: 23,06 pkt., przy minimalnej wartości punktu wynikającej z Rekomendacji Prezesa AOTMiT (20,24 zł) wartość świadczenia - 466,73 zł,
 • turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznym, nerwicowymi dla dzieci i młodzieży – 23,06 pkt. - 466,73 zł,
 • leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi – 23,27 pkt. - 470,98 zł

Świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich

 • osobodzień w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży – projekt taryfy: 21,40 pkt., przy minimalnej wartości punktu wynikającej z rekomendacji prezesa AOTMiT (29,32 zł) wartość świadczenia wynosi 627,45 zł.

Świadczenia pielęgnacyjno–opiekuńcze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży

 • osobodzień w zakładzie / oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży– projekt taryfy: 13,59 pkt., wartość świadczenia wynosi 275,06 zł.

Świadczenia opiekuńczo–lecznicze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży

 • osobodzień w zakładzie / oddziale opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży – ze względu na brak danych pozostawiono taryfę na dotychczasowym poziomie: 13,20 pkt., przy minimalnej wartości punktu wynikającej z rekomendacji prezesa AOTMiT (20,24 zł) wartość świadczenia wynosi 267,17 zł.

Świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

 • osobodzień w oddziale dziennym dla osób z autyzmem – projekt taryfy: 20,70 pkt., przy minimalnej wartości punktu wynikającej z rekomendacji prezesa AOTMiT (12,81 zł)- wartość świadczenia wynosi 265,17 zł,
 • turnus rehabilitacyjny dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju – ze względu na brak danych i dotychczasową taryfę równą taryfie świadczenia osobodzień w oddziale dziennym dla osób z autyzmem dziecięcym proponuje się przyjęcie taryfy na poziomie wyceny tego świadczenia – 20,70 pkt., przy minimalnej wartości punktu wynikającej z rekomendacji prezesa AOTMiT (12,87 zł) wartość świadczenia wynosi 265,17 zł.

Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju

 • porada lekarska diagnostyczna – taryfa zrównana z taryfą świadczenia porada lekarska diagnostyczna (50-70 min.) realizowanego w ramach II poziomu referencyjnego projekt taryfy: 18,37 pkt., przy minimalnej wartości punktu wynikającej z rekomendacji prezesa AOTMiT (12,86 zł) - wartość świadczenia wynosi 236,24 zł.
 • turnus rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju – zrównanie
  wyceny z taryfą świadczenia turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi ambulatoryjny - II poziom referencyjny – 3,29 pkt., przy minimalnej wartości punktu wynikającej z rekomendacji prezesa AOTMiT (12,86 zł) - wartość świadczenia wynosi 42,31 zł.

Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży

 • porada kompleksowo-konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym (60 minut) – projekt taryfy: 37,13 pkt., - wartość świadczenia wynosi 477,53 zł,
 • porada kompleksowo-konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym (120 minut) – wycena stanowi dwukrotność taryfy świadczenia 60-minutowego, projekt taryfy: 76,26 pkt., - wartość świadczenia wynosi 954,98 zł,
 • program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym (60 minut)) – projekt taryfy: 10,45 pkt., - wartość świadczenia wynosi 134,39 zł,
 • program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym (120 minut) - wycena stanowi dwukrotność taryfy świadczenia 60-minutowego, projekt taryfy: 20,90 pkt., - wartość świadczenia wynosi 268,77 zł

Dodajmy, że w przyszły czwartek (10 listopada) odbędzie się posiedzenie Rady do spraw Taryfikacji, która zajmie stanowisko w sprawie taryf świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego chorób wewnętrznych oraz leczenia szpitalnego w obszarze: świadczeń psychiatrycznych realizowanych w warunkach stacjonarnych dla dzieci i młodzieży, poza poziomami referencyjnymi, w tym świadczeń udzielnych osobom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Pełny raport znajduje się pod adresem: bipold.aotm.gov.pl

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum