Chory psychicznie w sanatorium? Przepisy nie stoją na przeszkodzie

Autor: oprac. ML • Źródło: RPP/Rynek zdrowia30 marca 2022 22:00

Zgodnie z przepisami choroby psychiczne, w tym m.in. schizofrenia, nie są obecnie przeciwwskazaniem do skorzystania z leczenia uzdrowiskowego.

Chory psychicznie w sanatorium? Przepisy nie stoją na przeszkodzie
Przy kierowaniu pacjenta chorego psychicznie do sanatorium trzeba stosować indywidualne podejście. Fot. Shutterstock
  • Choroby psychiczne nie są obecnie przeciwwskazaniem do skorzystania z leczenia uzdrowiskowego - informuje Rzecznik Praw Pacjenta
  • Lekarz oceniający skierowanie takiego pacjenta może zwrócic się o dodatkową dokumentację
  • Podejście do każdego kierowanego do sanatorium pacjenta z chorobą psychiczną musi byc indywiualne

Rzecznik Praw Pacjenta przytacza przepisy

Zgodnie z przepisami choroby psychiczne, w tym m.in. schizofrenia, nie są obecnie przeciwwskazaniem do skorzystania z leczenia uzdrowiskowego. 

- Dodatkowo pacjent nie ma obowiązku przedstawiania opinii psychiatrycznej, ponieważ w trakcie oczekiwania na termin i miejsce świadczenia stan chorego mógł ulec istotnym zmianom - informuje RPP.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego wskazano jednak, że „stan chorobowy, w którym leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitacja uzdrowiskowa przy wykorzystaniu naturalnych surowców leczniczych mogłyby spowodować pogorszenie stanu zdrowia pacjenta” stanowi przeciwskazanie do leczenia w tym zakresie.

 W praktyce oznacza to, że lekarz zatrudniony w oddziale wojewódzkim NFZ, który ocenia skierowanie pacjenta, może zwrócić się do lekarza wystawiającego skierowanie o:

  • Dokumentację medyczną pacjenta
  • Jej uzupełnienie lub aktualizację
  • Dodatkowe informacje o pacjencie, w tym także dotyczące przebiegu schorzeń psychicznych, ich okresów remisji i progresu, sposobu leczenia farmakologicznego oraz jego zdolności do samoobsługi, w aspekcie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.

Podejście do każdego pacjenta w zakresie kwalifikacji do leczenia uzdrowiskowego powinno być indywidualne, dostosowane do ich aktualnego stanu psychicznego.

Osoba z doświadczeniem choroby psychicznej – w stanie chorobowym eliminującym ją z możliwości stosowania leczenia uzdrowiskowego – może być na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego rehabilitowana poprzez zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach stacjonarnych, ambulatoryjnych lub w warunkach domowych.

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum