Będą zmiany w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień dzieci i młodzieży. Projekt zarządzenia NFZ

Autor: oprac. JJ • Źródło: Rynek Zdrowia10 listopada 2021 12:16

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do zaopiniowania projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadzający zmiany w określeniu warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień dzieci i młodzieży.

Będą zmiany w finansowaniu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Fot. Shutterstock
  • Zarządzenie modyfikuje przepis dotyczący regulacji miejsca liczby wizyt środowiskowych z procentowym ich wykonaniem w stosunku do wymaganej liczby świadczeń do wykonania w ramach ryczałtu miesięcznego
  • Zmiany mają na celu wyeliminowanie wątpliwości dotyczących obniżania wymaganej liczby świadczeń do realizacji w ramach miesięcznego ryczałtu
  • W zależności od poziomu realizacji świadczeń w ramach ryczałtu, kwota wartości umowy za to półrocze ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu lub zwiększeniu

Bez wątpliwości, ile świadczeń w ramach ryczałtu miesięcznego

Proponowane zmiany dotyczą m.in. modyfikacji przepisu w zakresie zamiany w treści regulacji miejsca liczby wizyt środowiskowych z procentowym ich wykonaniem w stosunku do wymaganej liczby świadczeń do wykonania w ramach ryczałtu miesięcznego w zakresie ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny

Zmiany mają na celu wyeliminowanie wątpliwości dotyczących obniżania wymaganej liczby świadczeń do realizacji w ramach ryczałtu miesięcznego, w przypadku udzielenia większej liczby świadczeń środowiskowych, niż jest to wymagane przepisami prawa.

W zależności od udziału procentowego wizyt, porad domowych lub środowiskowych

Według projektu rozliczenie (zgodnie z par.18 zarządzenia) ryczałt, jeżeli w jego ramach udział wizyt, porad domowych lub środowiskowych będzie większy niż 15 proc. świadczeń, zostanie rozliczony następująco:

w przypadku udzielenia co najmniej 82 wizyt, porad domowych lub środowiskowych (tj. 20 proc. świadczeń) do rozliczenia ryczałtem miesięcznym liczba świadczeń ogółem wyniesie 385 świadczeń,

w przypadku udzielenia co najmniej 103 wizyt, porad domowych lub środowiskowych (tj. 25 proc. świadczeń) do rozliczenia ryczałtem miesięcznym liczba świadczeń ogółem wyniesie 375 świadczeń,

w przypadku udzielenia co najmniej 124 wizyt, porad domowych lub środowiskowych (tj. 30 proc. świadczeń) do rozliczenia ryczałtem miesięcznym liczba świadczeń ogółem wyniesie 364 świadczenia,

w przypadku udzielenia co najmniej 144 wizyt, porad domowych lub środowiskowych (tj. 35 proc. świadczeń) do rozliczenia ryczałtem miesięcznym liczba świadczeń ogółem wyniesie 353 świadczenia,

w przypadku udzielenia co najmniej 165 wizyt, porad domowych lub środowiskowych (tj. 40 proc. świadczeń) do rozliczenia ryczałtem miesięcznym liczba świadczeń ogółem wyniesie 342 świadczenia,

w przypadku udzielenia co najmniej 185 wizyt, porad domowych lub środowiskowych (tj. 45 proc. świadczeń) do rozliczenia ryczałtem miesięcznym liczba świadczeń ogółem wyniesie 332 świadczenia;

Rozliczanie co pół roku, aneksowanie wartości miesięcznych kontraktu

Zgodnie z projektem rozliczenie poszczególnego ryczałtu miesięcznego nastąpi po każdym półroczu kalendarzowym, w którym udzielane były świadczenia. W zależności od poziomu realizacji świadczeń w ramach ryczałtu, kwota wartości umowy za to półrocze ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu lub zwiększeniu, poprzez aneksowanie wartości poszczególnych ryczałtów miesięcznych

Projekt zatem wprowadza zmianę zasady dotyczącej zwrotu przez świadczeniodawcę do Funduszu środków finansowych wynikających z różnicy przekazanych przez Fundusz środków w ramach ryczałtu miesięcznego a środkami wynikającymi z poziomu realizacji wymaganej liczby świadczeń.

Tym samym zobowiązuje się Świadczeniodawcę do jednorazowej wpłaty ww. kwoty, jednakże jednocześnie wprowadza się możliwość indywidualnego podjęcia przez Oddziału Funduszu decyzji co do formy spłaty. W związku z powyższą zmianą uchyla się regulacje dotyczące ewaluacji ryczałtu miesięcznego. Jednocześnie reguluje się sposób aneksowania umów o udzielanie świadczeń w zakresie ośrodka referencyjnego w celu umożliwienia wprowadzenia prawidłowych wartości do systemu informatycznego Funduszu.

W załączniku nr 1 do zarządzenia został ujęty katalog zakresów świadczeń, w którym zmieniono sposób rozliczania dodatkowego kosztu związanego z leczeniem świadczeniobiorcy, w tym dzieci i młodzieży, z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2. Ze względu na specyfikę systemu informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadzono wartość punktową świadczenia (oszacowany na 65,7 pkt), która pozwoli na sprawozdanie i rozliczenie leczenia pacjenta z potwierdzonym zakażeniem wirusem.

Uwagi do projektowane zarządzenia można zgłaszać do 14 dni od jego ogłoszenia w życie natomiast wejdzie po upływie 30 dni od jego podpisania przez prezesa Funduszu.

Czytaj: MZ zmienia rozporządzenie ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Czytaj: Business Centre Club o projekcie rozporządzenia ws. opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum