Zwolnienie lekarskie. W tych sytuacjach lekarz może odmówić L4

Autor: oprac. JKB • Źródło: RPP, Rynek Zdrowia19 maja 2022 19:50

Czy lekarz może odmówić wystawienia L4 - na takie pytanie odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta. RPP przyznaje, że może się zdarzyć sytuacja, w której lekarz odmawia wystawienia e-ZLA (elektroniczne zwolnienie lekarskie). Dlaczego?

Zwolnienie lekarskie. W tych sytuacjach lekarz może odmówić L4
Zwolnienie lekarskie. W tych sytuacjach lekarz może odmówić L4 Fot. Shutterstock
  • Zwolnienie lekarskie to dokument, który potwierdza chorobę oraz podaje szacunkowy czas jej leczenia. Jest zatem formalnym dokumentem wystawionym jedynie przez lekarza
  • Lekarze mogą wystawiać wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA 
  • Czy lekarz może odmówić mi wystawienia L4? – to pytanie zadano Rzecznikowi Praw Pacjenta
  • RPP  przyznaje, że może zajść sytuacja, w której lekarz może odmówić wystawienia zwolnienia lekarskiego, czyli zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy
  • Przypomnijmy: w 2022 roku w L4 zaszły rewolucyjne zmiany. Nowe są zasady liczenia okresu zasiłkowego. Ubezpieczeni otrzymają niższy zasiłek, bo okres za jaki będą mogli go pobrać, będzie krótszy

Zwolnienie lekarskie. Rzecznik wyjaśnia kiedy L4 się nie należy

Do Rzecznika Praw Pacjenta trafiają pytania o obowiązki przychodni oraz lekarzy względem pacjenta, w tym również wątpliwości dotyczące zwolnień lekarskich i zasad wystawiania L4. Jedno z nich dotyczy sytuacji, w której lekarz odmawia wydana e-ZLA. 

Czy lekarz może odmówić mi wystawienia L4? – to pytanie zadano RPP. 

Choć wydaje się, że otrzymanie zwolnienia lekarskiego nie jest skomplikowane ani tym bardziej utrudnione, istnieje jednak możliwość, że rzeczywiście lekarz może odmówić wypisania tego dokumentu. Co na to Rzecznik?

- O zasadności i potrzebie wystawienia pacjentowi zaświadczenia o niezdolności do pracy decyduje lekarz po ocenie stanu zdrowia pacjenta oraz uwzględniając rodzaj i warunki pracy, którą wykonuje pacjent - zaznacza w odpowiedzi RPP.

- Lekarz, który ma stosowne uprawnienia nadane przez ZUS do wystawiania tzw. zwolnień lekarskich, może odmówić wystawienia zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy (L-4) jeśli stwierdzi, że nie ma konieczności powstrzymania się pacjenta od pracy z powodu stanu zdrowia – wskazuje.

Zwolnienie lekarskie od 2022. Rewolucja w L4

Przypomnijmy: w 2022 roku wprowadzono wiele zmian dotyczących zwolnień lekarskich oraz zasiłków chorobowych. Od stycznia do 182 dni okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie poprzednie niezdolności do pracy, jeśli nie wystąpi pomiędzy nimi przerwa 60 dni.

Najważniejsza zmiana to ta, że do 182 dniowego okresu zasiłkowego są wliczane wszystkie poprzednie niezdolności do pracy, jeśli nie wystąpi pomiędzy nimi przerwa przekraczająca 60 dni.

Wcześniej było tak: Do końca ubiegłego roku sumowane były zwolnienia lekarskie, które pacjent dostawał na tę samą chorobę – tzw. kontynuacja leczenia. Inaczej było przy różnych chorobach, gdy zwolnienia były wystawiane na inną jednostkę chorobową. Wtedy okres zasiłkowy wyliczany był na nowo (w zasadzie wystarczył dzień przerwy między L4).

Od 2022 roku jest tak: Od stycznia nie ma znaczenia na co chorujemy, ponieważ każde kolejne zwolnienie, gdy przerwa między nimi nie przekracza 60 dni, jest sumowane aż do wyczerpania rocznego zasiłku chorobowego.

Inne zmiany w L4:

  • po ustaniu ubezpieczenia okres pobierania zasiłku chorobowego został skrócony do 91 dni,
  • jeżeli ubezpieczony wykorzysta cały zasiłek chorobowy i nadal będzie niezdolny do pracy, może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Przysługuje ono maksymalnie przez 12 miesięcy,
  • od 2022 roku przedsiębiorcy nie stracą prawa do zasiłku z powodu spóźnienia w opłaceniu składki. Będą mogli otrzymać świadczenia chorobowe także, gdy opłacą składkę po terminie

z
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum