OZZPiP/Rynek Zdrowia | 12-07-2019 14:12

Związek zawodowy pielęgniarek: ratownik medyczny nie może być koordynatorem w SOR

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oczekuje pilnej zmiany zapisów rozporządzenia w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z 27 czerwca 2019 r.

Niedopuszczalne jest zaistnienie sytuacji, że funkcję koordynatora w SOR obejmie ratownik medyczny - ocenia OZZPiP Fot. Archiwum

ZK OZZPIP przyjął stanowisko, w którym wyjaśnia dlaczego obecna wersja rozporządzenia w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z 27 czerwca 2019 r. wymaga poprawek.

Przepis ten stwierdza, że minimalne zasoby kadrowe oddziału stanowią pielęgniarka oddziałowa będąca pielęgniarką systemu albo ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, posiadający wykształcenie wyższe i co najmniej 5-letni staż pracy w oddziale, koordynujący pracę osób, o których mowa w pkt 4 i 5 - czytamy w stanowisku.

W ocenie ZK OZZPiP oznacza to, że minister zdrowia zdecydował się na bardzo ryzykowną sytuację, jaka może powstać w praktyce w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, gdzie stanowisko koordynatora pracy pozostałych pielęgniarek, ratowników medycznych, rejestratorek medycznych oraz personelu pomocniczego SOR obejmie osoba wykonująca zawód ratownika medycznego.

Zgodnie z art. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi (zapis identyczny jak u lekarzy). Tymczasem ratownik medyczny nie jest samodzielnym zawodem medycznym - przypomina związek.

Oczywiście nikt nie kwestionuje faktu, że ratownik medyczny ma prawo do wykonywania zawodu, ale zwracamy jedynie uwagę, że nie jest to w Polsce samodzielny zawód medyczny. Z tego też powodu niedopuszczalne jest zaistnienie sytuacji, że funkcję koordynatora w SOR obejmie ratownik medyczny, który będzie koordynował (nadzorował, wydawał polecenia służbowe, oceniał i rozliczał) zatrudnione w SOR pielęgniarki i pielęgniarzy. Zapis ten wymaga szybkiej zmiany - podkreśla OZZPiP w swoim stanowisku.

Więcej: ozzpip.pl