WOK/Rynek Zdrowia | 04-11-2019 20:47

Zmieniające się przepisy często wiążą się dla lecznic z dodatkowymi kosztami

- Obserwujemy coraz większe znaczenie przywiązywane do jakości w systemie opieki zdrowotnej. Dotyczy to zarówno placówek medycznych, jak i Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ - mówi Sylwia Gołaś-Olszak, dyrektor rynku administracji publicznej w Wolters Kluwer Polska.

Sylwia Gołaś-Olszak w rozmowie z Rynkiem Zdrowia; FOT. PTWP

Czy państwo powinno wprowadzać rozwiązania systemowe, wspierające podmioty lecznicze w zarządzaniu jakością, ale także w monitorowaniu i zarządzaniu ryzykiem klinicznym w tych jednostkach?

- Zarządzanie jakością, monitorowanie ryzyk występujących w placówkach ochrony zdrowia, w tym zdarzeń niepożądanych i krytycznych incydentów, wreszcie tworzenie rejestrów medycznych - te wszystkie elementy powinny być nie tylko regulowane odpowiednimi przepisami, ale też systemowo analizowane - odpowiada Sylwia Gołaś-Olszak.

- Służyć to powinno nie tylko podnoszeniu jakości opieki medycznej, ale także wzrostowi i optymalizacji finansowania świadczeń - podkreśla ekspertka. Zastrzega jednocześnie, że jednostki ochrony zdrowia nie mogą skupiać się wyłącznie na monitorowaniu ryzyk związanych tylko z jakością opieki medycznej.

Dodaje: - Konieczne jest także wnikliwe monitorowanie zgodności działań placówki z obowiązującym prawem. To bardzo trudny proces. Warto w tym kontekście zauważyć, w polskim systemie ochrony zdrowia liczba zmian w aktach prawnych sięga rocznie od 700 do 1000!

- To naprawdę ogromna ilość, z którą jednostki ochrony zdrowia często nie są w stanie samodzielnie sobie poradzić. Wiąże się to także z dodatkowymi kosztami, chociażby w przypadku przepisów związanych z koniecznością przestrzegania zasad cyberbezpieczeństwa - przypomina Sylwia Gołaś-Olszak.

- Monitorowanie zgodności działań placówek z prawem wymaga m.in. nakładów obejmujących nie tylko koszty osobowe (dodatkowe etaty), ale także konieczność modernizacji infrastruktury informatycznej - zaznacza dyrektor rynku administracji publicznej w Wolters Kluwer Polska.

Rozmowa została zarejestrowana podczas XV Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 21-22 października 2019 r.).