NFZ/Rynek Zdrowia | 04-06-2019 14:47

Zmienia się regulamin organizacyjny Centrali NFZ

W zarządzeniu prezesa NFZ z 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali NFZ wprowadza się szereg zmian, m.in. w zakresie rejestru decyzji prezesa Funduszu, rejestru interpretacji indywidualnych czy rozpatrywania odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Fot. archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Zmiany wprowadza zarządzenie prezesa NFZ z 4 czerwca 2019 r.

Dotyczą także odpowiedzi na indywidualne wystąpienia świadczeniobiorców oraz osób i instytucji występujących w ich imieniu, udzielania informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z uprawnieniami i realizacją świadczeń opieki zdrowotnej czy spraw związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym i ustaleniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, zmiana regulaminu organizacyjnego Centrali Funduszu związana jest z przypisaniem Gabinetowi Prezesa Funduszu części zadań realizowanych dotychczas przez Departament Spraw Świadczeniobiorców.

Pełna lista zmian znajduje się na stronie Centrali NFZ.

Więcej: nfz.gov.pl