Zmiany w zespole ds. pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach NPOZP

Autor: Dziennik Urzędowy MZ/Rynek Zdrowia • • 02 grudnia 2020 18:30

W środę (2 grudnia) w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane zostało zarządzenie w sprawie zmian w Zespole ds. pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Zmiany w zespole ds. pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach NPOZP
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W dotychczas obowiązującym zarządzeniu (z 19 sierpnia 2019) w tej sprawie dokonano zmian:

w § 2 w ust. 1: a) w pkt 2:
• - lit. e otrzymała brzmienie: „e) Anna Śremska = Prezes Zarządu Związku Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień”,
• - lit. f otrzymała brzmienie: „f) prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman - Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw psychiatrii sądowej,”,
• - lit. h otrzymała brzmienie: „h) dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas - Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,”,
• - lit. l otrzymała brzmienie: „l) prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec - Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,”,
• - lit. m otrzymała brzmienie: „m) prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka - Kierownik I Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,”,
• - lit. p otrzymała brzmienie: „p) przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,”

Dodano lit. q w brzmieniu: „q) prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz - Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii natomiast b) pkt 3 otrzymał brzmienie: „3) sekretarz - przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.”;

§ 5 ust. 1 otrzymał brzmienie: „1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia lub zdalnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.”.

Więcej: dziennikmz.mz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum