Zmiany w szkoleniach specjalizacyjnych dla lekarzy. Opublikowano nowy projekt rozporządzenia

Autor: oprac. MP • Źródło: RCL/Rynek Zdrowia10 października 2022 07:25

Opublikowano projekt rozporządzenia dotyczącego sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy i lekarzy dentystów związanych z placówkami podległymi ministrowi spraw zagranicznych i administracji.

Zmiany w szkoleniach specjalizacyjnych dla lekarzy. Opublikowano nowy projekt rozporządzenia
MSWiA wydało nowy projekt dotyczący szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy Fot. AdobeStock
 • Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji dotyczące specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
 • Określa ono sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy będących funkcjonariuszami jednostek podległych MSWiA czy współpracujących z tymi podmiotami
 • Planowane wejście w życie rozporządzenia to 8 grudnia 2022 roku

Szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy

Projektowane rozporządzenie określa tryb i sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza i lekarza dentystę będącego funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych MSWiA albo lekarza i lekarza dentystę zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, albo umowy cywilnoprawnej, albo realizującego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie porozumienia z korzystającym, albo pełniącego służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez MSWiA.

A także wzory dokumentów potwierdzających realizację programu specjalizacji i jego ukończenia.

Lekarz może odbywać szkolenie specjalizacyjne odpowiednio:

 • w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego funkcjonariuszowi na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego;
 • w ramach zwolnienia od zajęć służbowych udzielonego funkcjonariuszowi na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego z jednoczesnym pozostawaniem na dotychczasowym stanowisku służbowym;
 • w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego pracownikowi na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego;
 • na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z podmiotem leczniczym MSWiA;
 • na podstawie umowy o pracę zawartej na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego z podmiotem leczniczym MSWiA;
 • na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z podmiotem leczniczym MSWiA i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi, a w przypadku lekarza pełniącego służbę - w ramach zwolnienia od zajęć służbowych, na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu specjalizacji w podmiocie leczniczym MSWiA prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 19f ust. 3 ustawy;
 • na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 • na podstawie porozumienia z korzystającym.

Projekt rozporządzenia w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra spraw wewnętrznych i administracji do pobrania poniżej.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum