Zmiany w nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej

Autor: MZ, AK/Rynek Zdrowia • • 26 listopada 2009 08:21

Rada Ministrów zajmie się zmianami dotyczącymi kontraktowania przez NFZ świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

Zmiany w nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej

Stały Komitet Rady Ministrów rozpatrzy w czwartek (26 listopada) wydzieloną część projektu ustawy o zmianie ustawy o oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozpatrywana część projektu przewiduje odrębne kontraktowanie przez płatnika nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Według resortu zdrowia nie spowoduje to uszczuplenia budżetu NFZ, ponieważ pieniądze zostaną przesunięte z podstawowej opieki zdrowotnej, która dotychczas świadczyła te usługi w ramach swojego kontraktu.

„Projektowane przepisy mają na celu wprowadzenie czytelnego modelu organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy, poprzez wyraźne określenie, iż świadczenia pomocy doraźnej są świadczeniami z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielanymi przez świadczeniodawców poza godzinami pracy określonymi w umowach o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności w dni wolne od pracy i w święta oraz udzielane w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, które nie jest stanem nagłym” – podaje resort zdrowia.

„Jak wynika z kilkuletnich doświadczeń funkcjonowania nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, świadczeniodawcy pomimo zawartych umów nie realizują w stopniu zadawalającym świadczeń w przedmiotowym zakresie” – napisano w uzasadnieniu projektu.

Więcej na stronie Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/ustawa_pomoc_25112009.pdf

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum