Zmiany w badaniach kierowców i kandydatów na kierowców. Przepisy obowiązują od 6 grudnia

Autor: oprac. KM • Źródło: Dziennik Ustaw06 grudnia 2022 20:00

Od 6 grudnia grudnia obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Zmiany w badaniach kierowców i kandydatów na kierowców. Przepisy obowiązują od 6 grudnia
Fot. Adobestock
 • W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 • Rozporządzenie określa m.in. zakres badań lekarskich, konsultacji u lekarzy specjalistów czy pomocniczych badań diagnostycznych
 • Dokumentem potwierdzającym badania jest zaświadczenie wydane przez jednostkę przeprowadzającą szkolenie, a opłata za wpis do ewidencji wynosi 50 zł

Nowe rozporządzenie obejmujące kierowców

W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Na mocy rozporządzenia zostały określone:

 • szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego prowadzonego w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
 • zakres:
  a) badań lekarskich,
  b) konsultacji u lekarzy specjalistów,
  c) pomocniczych badań diagnostycznych;
 • jednostki uprawnione do przeprowadzania badań lekarskich;
 • wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza;
 • podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców oraz ramowy program ich szkolenia;
 • wysokość opłaty za wpis do ewidencji.

Załącznik do rozporządzenia określa ponadto szczegółowe badania: narządu wzroku, narządu słuchu, układu ruchu, układu oddechowego, czynności nerek, stanu psychicznego, objawów wskazujących na uzależnienie od
alkoholu lub na jego nadużywanie, objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub na ich nadużywanie oraz stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami. Wskazuje także badania układu sercowo-naczyniowego, układu nerwowego, w tym padaczki, obturacyjnego bezdechu podczas snu, cukrzycy. Rozporządzenie wskazuje też, kiedy obowiązkowa jest konsultacja u lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia w zakresie badań kierowców jest zaświadczenie wydane przez jednostkę przeprowadzającą szkolenie, a opłata za wpis do ewidencji wynosi 50 zł. Ponadto orzeczenia lekarskie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze