Zmiana w zarządzeniu dotyczącym umów ze szpitalami sieciowymi - KON-Pierś

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 30 września 2019 18:43

NFZ publikuje zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiana dotyczy kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś).

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego
w art. 136c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).

Na mocy przywołanego przepisu Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia upoważniony jest do określenia szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu zabezpieczenia.

Zmiana zarządzenia wynika m.in. z zaimplementowania do zarządzenia Nr 39/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.), przepisów zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych umożliwiających rozliczanie kompleksowych świadczeń onkologicznych udzielanych osobom z nowotworem piersi.

W załączniku nr 1 do zarządzenia dodano w lp. 487 nowy produkt dedykowany do rozliczania świadczeń opieki kompleksowej określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d lub art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy w zakresie: kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś) (produkty symetryczne z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych).

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum