Gazeta Prawna, JJ/Rynek Zdrowia | 28-01-2009 11:05

Zła wiadomość dla dawców osocza

Podatnicy oddający honorowo krew lub osocze mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Mimo że ekwiwalent za krew i osocze jest różny, odliczyć można tylko ekwiwalent za krew. Podatnicy, którzy w zeznaniach odliczyli ekwiwalent za osocze, muszą je skorygować - donosi, analizując przepisy Gazeta Prawna.

Podatnik, który w roku podatkowym oddał honorowo krew lub osocze, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej - ulgi na krew. Odliczenia dokonuje się od dochodu (przychodu) w wysokości ekwiwalentu za oddaną krew.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz.U. nr 263, poz. 2625 z późn. zm.) ekwiwalent za litr oddanej krwi wynosi 130 zł. Natomiast za litr oddanego osocza 170 zł.

Niezależnie jednak od tego, czy podatnik oddał krew, czy osocze, odliczenie przysługuje mu jedno - w wysokości ekwiwalentu za krew. Takie stanowisko prezentuje Ministerstwo Finansów.

Ulga na krew została wprowadzona w celu aktywizacji krwiodawców do honorowego oddawania krwi oraz innych jej składników (w tym osocza). Minister zdrowia wydał w tej kwestii stosowne rozporządzenie, w którym wyodrębnił składniki krwi oraz określił wysokość przysługującego za nie ekwiwalentu. Przepisy jednak są niespójne, wadliwe z punktu widzenia intencji ustawodawcy. Należałoby zastanowić się nad ich doprecyzowaniem, co przyczyniłoby się do realizacji celu, w jakim została wprowadzona ulga na krew.

Głośnio mówi się o braku krwi w bankach. Media wręcz trąbią na alarm, mówiąc o kryzysowej sytuacji w krwiodawstwie. Jest to spowodowane nie tylko falą zachorowań, ale także przepisami i atmosferą jaką tworzy się wokół krwiodawstwa. Decyzje ZUS, nakazujące odpracowywać górnikom udającym się na wcześniejszą emeryturę dni, na które mieli zwolnienie przysługujące im za oddany życiodajny płyn, oraz kwestia ulgi podatkowej to elementy większej całości.

Więcej o interpretacji przepisów dot. ulgi podatkowej na krew w Gazecie Prawnej