Zgierz: unieważnienie uchwały w sprawie dopalaczy

Autor: RR/Rynek Zdrowia • • 10 sierpnia 2010 13:43

Wojewoda łódzki uznał za nieważną uchwałę Rady Miasta Zgierza zakazującą produkowania i sprzedawania tzw. dopalaczy.

Jak już informowaliśmy, radni ze Zgierza, żeby zablokować powstawanie kolejnych sklepów handlujących tzw. dopalaczami, podjęli 29 czerwca uchwałę zakazującą produkcji i sprzedaży tych substancji.

Anna Parzyjagła z Oddziału Komunikacji Społecznej Biura Wojewody Łódzkiego 10 sierpnia poinformowała rynekzdrowia.pl, że wojewoda łódzki w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność uchwały dotyczącej zakazu wytwarzania i wprowadzenia do obrotu tzw. dopalaczy.

W uzasadnieniu decyzji czytamy, że „uchwała została podjęta z naruszeniem prawa, a zwłaszcza art. 40 ust. 3 o samorządzie gminy, który stanowi, że rada gminy może wydawać przepisy porządkowe niezbędne dla ochrony życia i zdrowia obywateli, ale w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub przepisach powszechnie obowiązujących.”

W omawianym przypadku kwestie objęte uchwałą zostały unormowane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 r.

W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego przewodniczący Rady Miasta Zgierza wyjaśnił wojewodzie, iż uchwała ma charakter symboliczny i jest formą sprzeciwu wobec sprzedaży tego typu substancji. Wojewoda uznał jednak, że nie uprawnia to do wydania uchwały, choć wyraził zrozumienie dla intencji jej  podjęcia.

Rozstrzygnięcie nadzorcze może zostać zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni
Zapytaliśmy prawników z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, czy w innych gminach były podobne sprawy (dopalacze, narkotyki, tytoń, alkohol) i jaka była reakcja wojewody na tego rodzaju uchwały samorządów?

Poinformowano nas, że podobną uchwałę (Nr LIII/690/2010) podjęła Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniu 18 czerwca 2010 r. Dotyczyła zajęcia stanowiska w związku z pojawieniem się na terenie tego powiatu punktu sprzedaży dopalaczy.

Na pytanie, czy są środki prawne, które mogą stosować radni, by przeciwdziałać rozpowszechnianiu dopalaczy i innych tego rodzaju środków psychoaktywnych, odpowiedziano nam, że ta kwestia nie leży w gestii uprawnień wojewody.
 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum