Zespół bioetyków Episkopatu: nie zmuszać lekarzy do postępowania niezgodnego z sumieniem

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 18 lipca 2014 20:22

Lekarz ze względu na klauzulę sumienia ma prawo odmówić wystawienia zaświadczenia o wskazaniach do przerwania ciąży; może też odmówić kobiecie założenia wkładki wewnątrzmacicznej czy wystawienia recepty na hormonalne preparaty antykoncepcyjne - twierdzi zespół ekspertów ds. bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski w wydanym w piątek (18 lipca) oświadczeniu.

Nie do przyjęcia jest tworzenie kultury wykonywania zawodu medycznego, w której jednostka zostaje zmuszona brać udział w postępowaniu, które w osądzie jej sumienia jest złem moralnym - zaznaczyli etycy katoliccy.

"Wolność sumienia jest zasadą konstytucyjną i obejmuje swobodę przyjmowania określonego systemu aksjologicznego wraz z wiążącą się z nim hierarchią wartości. Zasadą jest zatem możliwość wstrzymania się od działań niezgodnych z sumieniem" - napisano w oświadczeniu.

Jego autorzy piszą, że w prawie polskim "przerwanie ciąży jest co do zasady zakazane, a dopuszczalność aborcji w pewnych sytuacjach jedynie wyłącza możliwość ponoszenia odpowiedzialności karnej i pozwala lekarzowi przeprowadzić zabieg, unikając kary".

Nawiązując do "publicznego rozliczania lekarzy", odmawiających udziału w czynnościach nakierowanych na przerwanie ciąży, zespół pisze, że to "absolutnie niedopuszczalne w państwie demokratycznym, ufundowanym na obowiązującej Konstytucji RP".

W ocenie autorów oświadczenia, lekarz ze względu na klauzulę sumienia ma prawo odmówić wystawienia zaświadczenia o wskazaniach do przerwania ciąży; może też odmówić kobiecie założenia wkładki wewnątrzmacicznej czy wystawienia recepty na hormonalne preparaty antykoncepcyjne. Farmaceuta może natomiast rozważyć odmowę sprzedaży środków antykoncepcyjnych "mimo braku wyraźnego umocowania w przepisach ustawy".

"We wszystkich powyższych przypadkach przedstawiciel zawodu medycznego może jednak spotkać się z próbami pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej" - czytamy w oświadczeniu.

Zdaniem zespołu w polskim prawie wskazania do przerwania ciąży, "zostały sformułowane bardzo nieostro, co umożliwia ich różną interpretację". "Pojawia się pogląd, że lekarz nie ma możliwości odmowy udziału w realizacji żądania kobiety o przeprowadzenie zabiegu przerwania ciąży, nie ma możliwości odmowy wystawienia recepty na środki antykoncepcyjne lub wczesnoporonne" - czytamy w oświadczeniu.

Wymóg, aby lekarz postępował według podobnych żądań, prowadzi "nieuchronnie do degradacji zawodu lekarza”. W ocenie Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych "nie do przyjęcia jest tworzenie kultury wykonywania zawodu medycznego, w której jednostka traci podmiotowość, zostaje zmuszona zaprzeczyć swojej tożsamości i brać udział w postępowaniu, które w osądzie jej sumienia jest złem moralnym".

"Nie można się też zgodzić na próby ograniczania klauzuli sumienia przez organy administracji publicznej, sprawujące nadzór nad funkcjonowaniem podmiotów leczniczych, bowiem również wymóg ewentualnego odesłania do innego lekarza jest sprzeczny z istotą klauzuli sumienia" - podkreślają.

Ich zdaniem działania, które mają potępić lekarzy powołujących się na klauzulę sumienia, należy ocenić jako "dyskryminujące i niezgodne z podstawowym prawem człowieka oraz z Konstytucją RP".

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum