Zbiorowo przeciwko ochronie zdrowia - składki OC dla szpitali wzrosną?

Autor: Ryszard Rotaub/Rynek Zdrowia • • 27 sierpnia 2010 06:15

Pozwy zbiorowe nie zrujnują placówek ochrony zdrowia, ale mogą odbić się na ich kondycji finansowej. Symptomatyczne, że pierwszymi grupami, które skorzystały z obowiązujących od 19 lipca nowych rozwiązań prawnych, byli powodzianie i właśnie pacjenci.

 – Planowaliśmy, że złożymy pozew jako pierwsi, ale z powodów technicznych musieliśmy opóźnić termin – mówiła dziennikarzom mec. Małgorzata Szczypińska-Kozioł, reprezentująca 378 pacjentów wnoszących pozew zbiorowy do warszawskiego Sądu Okręgowego przeciwko Skarbowi Państwa.

Nie milion, ale dziesiątki
Sprawa dotyczy zadośćuczynienia za następstwa zdrowotne podawania chorym ze skazami krwotocznymi preparatów krwiopochodnych zanieczyszczonych m.in. wirusem HCV, wskutek czego – jak określono w pozwie – są oni również chorzy na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C ze wszystkimi konsekwencjami tej choroby: medycznymi, społecznymi i finansowymi.

Roszczenia każdego pacjenta określono na 200 tys. zł. Jak łatwo obliczyć, byłoby to w sumie 75 600 000 zł.

Dla porównania: jeszcze niedawno za rekordową kwotę uznawano 1 400 000 zł, zasądzone w II instancji (Sąd Apelacyjny w Lublinie Wydział I Cywilny) na rzecz chłopca, który w wyniku niedotlenienia okołoporodowego ma ciężkie objawy uszkodzenia układu nerwowego. Nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, ma małogłowie, samodzielnie nie siedzi, nie stoi, wymaga ciągłej rehabilitacji i pomocy osób trzecich do końca życia.

Na marginesie dodajmy, że według  rzecznika praw pacjenta, Krystyny Kozłowskiej, 37 proc. skarg związanych jest właśnie z ciążą i porodem. Pozostałe to: 24 proc. zakażenia wewnątrzszpitalne, 9 proc. odmowy udzielenia pomocy i błędne diagnozy, 8 proc. uszkodzenia nerwów krtaniowych wstecznych przy operacji tarczycy, a 5 proc. pozostawienia przedmiotu w ciele pacjenta.

Kancelarie bardzo chętne
A wracając do sprawy nieszczęsnego dziecka… Prowadziła ją Kancelaria Budzowska Fiutowski i Partnerzy - Radcowie Prawni, która specjalizuje się w postępowaniach odszkodowawczych (wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce medycznej). Takich kancelarii nie jest w Polsce wiele (procesy trwają nawet kilkanaście lat, prowadzenie spraw wymaga doskonałej znajomości prawa medycznego i również pewnej wiedzy medycznej). Jednakże ustawa o pozwach zbiorowych zmienia podejście prawników do sporów z lekarzami.

Zdaniem mecenasa Pawła Pietkiewicza z kancelarii Cameron McKenna, ustawa finansowo zachęca prawników do wyszukiwania spornych spraw, organizowania grupy poszkodowanych, znalezienia ich jak najwięcej i wystąpienia z pozwem do sądu.

W postępowaniu obowiązuje „przymus radcowsko-adwokacki“, co oznacza, że powód – reprezentant grupy, który prowadzi postępowanie w imieniu własnym, na rzecz wszystkich członków grupy, musi być reprezentowany przez prawnika (pełnomocnika grupy). Ten zaś może liczyć nawet na 20 proc. kwoty zasądzonej przez sąd.

– W dużym stopniu wykorzystanie tego mechanizmu będzie zależało od kreatywności pełnomocnika. Będą szukać poszkodowanych. Im większa liczba poszkodowanych i wyższe zasądzone świadczenie, tym jego wynagrodzenie będzie wyższe – przewidywał Pietkiewicz.

Prawnicy uważają, że na efekty ustawy trzeba poczekać co najmniej kilkanaście miesięcy.

Firmy ubezpieczeniowe obserwują
Ale firmy ubezpieczeniowe czasu nie mają. Muszą na nowo szacować ryzyko. Przedtem zasady były proste.

– Przy ustalaniu wysokości składek ubezpieczenia OC brano pod uwagę dwa podstawowe czynniki. Po pierwsze, przed zawarciem rocznej umowy analizowano zdarzenia, które wymagały wypłaty pieniędzy. Po drugie, szpitale zabiegowe, jako bardziej narażone na ryzyko, płaciły więcej niż szpitale zachowawcze – tłumaczy dr Henryk Kromołowski, dyr. Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im, dr E. Cyrana w Lublińcu.

Jak na ustawę o pozwach zbiorowych zareagują teraz firmy ubezpieczeniowe?

– Co do ustawy o pozwach zbiorowych, to będziemy obserwować rozwój orzecznictwa i reagować odpowiednio do sytuacji – mówi Agnieszka Rosa z Biura Prasowego PZU SA/PZU Życie SA.

Na szczegółowe pytania dotyczące rynku ubezpieczeń szpitalnych i wypłaconych odszkodowań nasza rozmówczyni nie chce się wypowiadać. Interesujące nas dane należą do informacji poufnych.

Tak czy inaczej, większe wypłaty odszkodowań muszą w konsekwencji doprowadzić do wzrostu składek ubezpieczeniowych. Duży szpital wojewódzki płaci teraz PZU Życie kilkadziesiąt tysięcy zł. Ile zapłaci np. w przyszłym roku?

Szacowanie ryzyka
Ministerstwo Finansów także będzie musiało na nowo oszacować wartość ryzyka wykonywania lekarskiej i dentystycznej profesji. W rozporządzeniu z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czytamy m.in., że „minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC (…) wynosi 100 000 euro w odniesieniu do specjalizacji” – nazwijmy to umownie – najbardziej ryzykownych.

Rozporządzenie spotkało się krytyką samorządu lekarskiego. Naczelna Rada Lekarska wyraziła przekonanie, że konieczna jest pilna nowelizacja przepisów w taki sposób, aby każdy lekarz/lekarz dentysta, bez względu na formę i miejsce wykonywania zawodu, był zobowiązany do posiadania jednej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej obejmującej wszystkie wykonywane przez niego czynności zawodowe.

Było to w czerwcu, a więc przed wejściem w życie ustawy o pozwach zbiorowych. Teraz z dezaprobatą może spotkać się nie forma ubezpieczenia, ale wysokość składki ubezpieczeniowej.

Czy wobec tego pracownicy i placówki ochrony zdrowia powinni się obawiać nowej ustawy?

– Pozwy zbiorowe nie rozłożą finansowo ochrony zdrowia na łopatki. Jeśli spotkała kogoś krzywda, to należy ją naprawić, a wypłacane kwoty mają drugorzędne znaczenie. Ustawa była potrzebna szczególne tym pacjentom, którzy nie byli na tyle przebojowi i zamożni, by korzystać z usług wyspecjalizowanych prawników – Maciej Hamankiewicz, prezes NIL jasno stawia sprawę.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum