×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Zasiłek pogrzebowy 2022. Ile wynosi i kto może się ubiegać o pieniądze?

Autor: oprac. JKB • Źródło: ZUS, Rynek Zdrowia20 lutego 2022 12:38Aktualizacja: 24 stycznia 2022 17:39

Zasiłek pogrzebowy 2022. Pogrzeb i jego organizacja wiąże się z wieloma formalnościami i finansowymi wydatkami. Jak można uzyskać zasiłek pogrzebowy z ZUS? Ile wynosi świadczenie i kto może się o zasiłek ubiegać?

Zasiłek pogrzebowy 2022. Ile wynosi i kto może się ubiegać o pieniądze?
Zasiłek pogrzebowy 2022 z ZUS. Ile wynosi i kto może się ubiegać o pieniądze? Fot. Shutterstock
 • Zasiłek pogrzebowy 2022. O zasiłek pogrzebowy można się starać za pośrednictwem ZUS – najczęściej decydują się na to świadczenie m.in. osoby z rodziny albo pracodawca, jeśli pokryli koszt pogrzebu
 • Jak wymienia ZUS, zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci m.in. osoby z przyznaną emeryturą/rentą, ubezpieczonej w ZUS, zmarłej w skutek wypadku lub choroby zawodowej
 • Zasiłek pogrzebowy wynosi 4 000 złotych niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu

Zasiłek pogrzebowy 2022 z ZUS. Kto może się o niego ubiegać?

Jak przypomina ZUS, zasiłek pogrzebowy może otrzymać osoba, która zapłaciła za pogrzeb. Może to być zarówno członek rodziny zmarłego, ale także osoba obca czy też instytucja, np. prawodawca, gmina, osoba prawna kościoła/związek wyznaniowy.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy:

 • członkowi rodziny,
 • pracodawcy,
 • domowi pomocy społecznej,
 • gminie,
 • powiatowi,
 • osobie prawnej kościoła/związku wyznaniowego,
 • osobie obcej.

Warto również przypomnieć, że ZUS dokładnie wylicza osoby, które można zaliczyć do grona członków rodziny. Są to:

 • małżonkowie (wdowa i wdowiec), również pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
 • rodzice, ojczym, macocha i osoba przysposabiająca,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka albo dzieci przysposobione,
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy. Kiedy przysługuje świadczenie?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci osoby, która m.in. miała przyznaną emeryturę albo rentę, ubezpieczone w ZUS czy też osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne alb zasiłek przedemerytalny.

ZUS wyszczególnia, że zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:

 • Osoby, która miała przyznaną emeryturę/rentę,
 • Osoby, która miała przyznaną emeryturę pomostową,
 • Osoby, która była ubezpieczona w ZUS,
 • Osoby, która miała przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • Osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 • Osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury albo renty, ale spełniała warunki do jej uzyskania,
 • Cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
 • Osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne/zasiłek przedemerytalny,
 • Osoby, która pobierała rentę socjalną,
 • Osoby, która zmarła wskutek wypadku albo choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • Osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku/choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • Członka rodziny, osoby wymienionej w punktach 1-4, 8 i 11.

Jak podkreśla ZUS, zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy i kiedy należy złożyć dokumenty?

ZUS podpowiada, że zasiłek pogrzebowy wynosi:

 • 4 000 zł – członkowi rodziny, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu,
 • nie więcej niż 4 000 zł – osobie obcej, pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, itp.

Jeżeli koszty pogrzebu zostały poniesione przez więcej lub jedną osobę albo podmiot, wówczas zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi pomiędzy te osoby albo podmioty, ale proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Jak zaznacza ZUS chcąc uzyskać zasiłek pogrzebowy należy złożyć dokumenty:

 • do 12 miesięcy od dnia śmierci,
 • do 12 miesięcy od dnia pogrzebu – jeśli na przykład pojawił się problem z odnalezieniem zwłok lub identyfikacją zmarłego.

Można także dołączyć dokument, który potwierdzi powód opóźnienia: 

 • zaświadczenie z policji lub prokuratury,
 • odpis zupełny aktu zgonu, 
 • inny dokument  urzędowy, który potwierdzi okoliczności lub przyczyny, które uniemożliwiły wcześniejsze złożenie wniosku.

Zasiłek pogrzebowy. Jakie dokumenty są potrzebne?

Chcąc ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, należy złożyć kilka ważnych dokumentów:

 1. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12).
 2. Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. 
 3. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem. 
 4. Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo albo powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
 5. Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum