Zasiłek chorobowy: od czego zależy jego wysokość?

Autor: Gazeta Prawna/RynekZdrowia • • 18 czerwca 2009 11:11

Kwota zasiłku chorobowego uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika, ustalonego zazwyczaj z 12 miesięcy. Na wysokość zasiłku wpływać może jednak nie tylko osiągana w tym okresie pensja podstawowa, ale także premie, nagrody i dodatki. Ważna jest również przyczyna niezdolności do pracy.

Zasiłek chorobowy nie zawsze zrekompensuje pracownikowi ostatnio osiągane wynagrodzenie, ponieważ oblicza się go od tzw. podstawy wymiaru. A tą stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy – przypomina "Gazeta Prawna".

Warto przy tym podkreślić, że za wynagrodzenie pracownika uważa się jego przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe sfinansowanych z jego środków. Łączna kwota tych składek wynosi od 1 stycznia 2008 r. 13,71 proc.

Jak ustala się podstawę wymiaru zasiłku? Oto przykład. Pracownik otrzymujący stałe miesięczne wynagrodzenie był niezdolny do pracy z powodu choroby od 3 do 10 czerwca 2009 r. i z tego tytułu ma prawo do zasiłku chorobowego. Podstawę jego wymiaru stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres od czerwca 2008 do maja 2009 r. W tych miesiącach pracownik osiągał przychód w wysokości 3,4 tys. zł, a zatem wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku wynosi 2933,86 zł (3400 zł – 13,71 proc. x 3400 zł = 3400 zł – 466,14 zł = 2933,86 zł; 2933,86 zł x 12 miesięcy = 35 206,32 zł; 35 206,32 zł : 12 miesięcy = 2933,86 zł).

Jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 12 miesięcy przed chorobą, to podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone mu za pełne kalendarzowe miesiące zatrudnienia. Na przykład: pracownik zatrudniony od 17 listopada 2008 r. zachorował w czerwcu 2009 r. Podstawę wymiaru przysługującego mu zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od grudnia 2008 do maja 2009 r. W tym okresie przychód pracownika był stały i wynosił 2,8 tys. zł miesięcznie. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi zatem kwota 2416,12 zł (2800 zł – 13,71 proc. x 2800 zł = 2800 – 383,88 zł = 2416,12 zł; 2416,12 zł x 6 miesięcy = 14 496,72 zł; 14 496,72 zł : 6 miesięcy = 2416,12 zł).

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum