Zarządzenie ws. warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 02 stycznia 2020 20:19

Duża liczba zmian wprowadzonych do zarządzenia Nr 39/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej spowodowała konieczność opracowania nowego zarządzenia.

W porównaniu do zarządzenia Nr 39/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r., które poprzedziło niniejsze zarządzenie, w danym zarządzeniu uwzględniono wszystkie zmiany, które zostały dokonane zarządzeniami zmieniającymi.

A także w załączniku nr 1 do zarządzenia, w lp. 483 - 484 dodano nowe zakresy świadczeń dla produktów związanych z leczeniem pęcherzowego oddzielania naskórka, tj. zakres chirurgia plastyczna - hospitalizacja oraz zakres chirurgia plastyczna dziecięca - hospitalizacja (produkty symetryczne z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne).

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem mają charakter wyłącznie porządkowy.

Wprowadzenie jednolitej treści zarządzenia ułatwi jego odbiór zarówno świadczeniodawcom, jak i świadczeniobiorcom oraz usprawni działanie oddziałów Funduszu. Przepisy przedmiotowego zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2020 r. - podaje NFZ.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum