Zarządzenie prezesa NFZ dotyczące wzrostu dodatków dla ratowników medycznych

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 02 stycznia 2020 17:46

Ukazało się zarządzenie prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych. Zgodnie z zarządzeniem dodatek dla ratowników wzrósł od 1 stycznia 2020 r. do 1600 zł brutto.

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych stanowi wykonanie upoważnienia zawartego § 2 ust. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34, 1629 i 2511.).

Zmiana ww. zarządzenia wynika z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2511), w którym uregulowano zapisy porozumienia zawartego w dniu 9 października 2019 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”.

Zmiana zarządzenia realizuje założenia zawarte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i ma na celu:

1) zapewnienie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1600 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu od dnia 1 stycznia 2020 r.:
a) ratownikom medycznym oraz dyspozytorom medycznym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne,
z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
b) ratownikom medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych
u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których wykonywane są zadania polegające na kierowaniu i zarzadzaniu innymi ratownikami medycznymi
lub dyspozytorami medycznymi,
c) ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego
u podwykonawcy,
d) ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej
w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, zatrudnionych:
- w szpitalnych oddziałach ratunkowych,
- w izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, o których mowa
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia (Dz. U. poz. 1213);

2) utrzymanie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1200 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu do dnia 31 grudnia 2020 r. dla ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, innych niż wymienieni w lit. d.

Treść zarządzenia: www.nfz.gov.pl

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum