Zarządzenie ministra zdrowia w sprawie powołania Komitetu Dostępność Plus w ochronie zdrowia

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 05 lutego 2019 21:53

Komitet jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia. Do zadań Komitetu należy m.in. opracowanie i przyjęcie standardów Dostępności Plus odrębnie dla szpitali oraz placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Standardy dotyczą dostępności szpitali i placówek POZ dla pacjentów niepełnosprawnych.

Zarządzenie określa listę członków Komitetu (według instytucji).

W ramach Komitetu działają grupy robocze. Zarządzenie podaje m.in. imienną listę przedstawicieli grup roboczych:

a) do spraw architektury systemu w składzie:
- Prof. Marek Wysocki – przedstawiciel Fundacji Aktywizacyjnej,
- Dr inż. Joanna Borowczyk – przedstawiciel Fundacji Aktywnej Rehabilitacji,
b) do spraw cyfryzacji w składzie:
- Artur Marcinkowski – przedstawiciel Fundacji Widzialni,
- Mec. Jan Pachocki – przedstawiciel Telemedycznej Grupy Roboczej,
c) do spraw komunikacyjnych w składzie:
- Aleksandra Włodarczak – przedstawiciel Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Migowego „GEST”,
Języka
- Iwona Wójcik – przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienia Zielonogórskiego,
d) do spraw organizacyjnych w składzie:
- Aneta Kłunduk – przedstawiciel Pracodawcy Zdrowia,
- Agata Michalak – przedstawiciel Polskiej Unii Szpitali Klinicznych.

Do zadań Komitetu należy:
1) opracowanie – w ramach grup roboczych, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 9 – i przyjęcie standardów Dostępności Plus odrębnie dla szpitali oraz placówek podstawowej opieki zdrowotnej;
2) przeprowadzenie przeglądu standardów, o których mowa w pkt 1, oraz weryfikacja efektów ich wdrożenia;
3) opiniowanie dokumentacji dla procedury wyboru wniosków grantowych w ramach projektu, przeprowadzonej przez departament właściwy do spraw e-zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
4) opiniowanie zakresów rzeczowych zawartych we wnioskach grantowych złożonych w ramach projektu oraz wniosków o ich zmianę, jeżeli podmiot, o którym mowa w pkt 3, zidentyfikuje wątpliwości co do zakresu rzeczowego projektu, wymagające specjalistycznej wiedzy eksperckiej;
5) monitorowanie wdrażania projektu na poziomie strategicznym w odniesieniu do aspektów merytorycznych;
6) opracowanie i przyjęcie rekomendacji w zakresie kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mających na celu zwiększenie dostępności podmiotów leczniczych dla osób niepełnosprawnych;
7) zaopiniowanie i zatwierdzenie raportu z audytu końcowego projektu;
8) opracowanie i przyjęcie rekomendacji konńcowych w ramach projektu.

Więcej: dziennikmz.mz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum