Zarządzenie dotyczące umów na leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Autor: PW • Źródło: NFZ/Rynek Zdrowia21 kwietnia 2021 19:41

Konieczność wydania nowego zarządzenia wynika z licznych zmian obowiązującego dotąd zarządzenia.

Zarządzenie dotyczące umów na leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
Zaistniała konieczność wydania nowego zarządzenia. Fot. archiwum
  • Wprowadzono zmiany wynikające z obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z obszaru leczenia chorób nowotworowych
  • Ponadto ujednolicono przepisy wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875)
  • Stworzono mechanizm umożliwiający rozliczenie należności za świadczenia udzielone do pacjentom w wieku do 18 lat ponad limit określony w umowie

Mając na uwadze liczne zmiany dotychczas obowiązującego zarządzenia Nr 180/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. związane z dostosowaniem przepisów do obwieszczeń Ministra Zdrowia (wydawanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wyrobów medycznych – Dz. U. z 2021 r. poz. 523, zwanej dalej „ustawą o refundacji”) zaistniała konieczność wydania nowego zarządzenia.

Na czym polegają zmiany

W nowym zarządzeniu, w porównaniu do dotychczas obowiązującej regulacji, wprowadzono zmiany wynikające z obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z obszaru leczenia chorób nowotworowych.

Uporządkowano strukturę zarządzenia, tj. uwzględniono zmiany, które zostały dokonane zarządzeniami zmieniającymi zarządzenie Nr 180/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zarządzenie zostało skorygowane pod względem legislacyjnym, merytorycznym oraz językowym.

Ponadto ujednolicono przepisy wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875), która w swoim zamierzeniu ma służyć poprawie zdrowia i jakości życia.

Bezlimitowe świadczenia do 18 roku życia 

W związku z powyższym, w zakresie subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego część środków przeznaczono na wprowadzenie bezlimitowych świadczeń szpitalnych i specjalistycznych udzielanych osobom do ukończenia 18 roku życia. W konsekwencji dokonano stosowanych zmian w zakresie § 24 oraz w załączniku nr 2 i 2a do zarządzenia.

W przypadku świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia w zakresach, stworzono mechanizm umożliwiający rozliczenie należności za świadczenia udzielone ponad limit określony w umowie (proces naliczania świadczeń do zapłaty).

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum