MZ/Rynek Zdrowia | 07-02-2019 13:11

Zarządzenie MZ ws. zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w resorcie

W środę (6 lutego) w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano zarządzenie ministra zdrowia zmieniające zarządzenie ws. zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w MZ.

Dokument wprowadza szereg zmian w zarządzeniu ministra zdrowia z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w resorcie.

Zmiany odnoszą się do nowej struktury organizacyjnej MZ.

Przypomnijmy: od 1 lutego 2019 r. nastąpiły zmiany w zakresie statutu i działania resortu zdrowia. Niektóre departamenty uległy likwidacji lub przekształceniu. Powstały też nowe, samodzielne stanowiska.

Więcej: dziennikmz.mz.gov.pl