Zarządzenie MZ w sprawie zakresu czynności sekretarza stanu i podsekretarzy stanu

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 06 lutego 2019 20:24

Zarządzenie ustala zakres czynności, w tym nadzoru, wskazanych imiennie sekretarza stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko jest:

1) członkiem:
a) Stałego Komitetu Rady Ministrów,
b) Komitetu Społecznego Rady Ministrów,
c) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

2) jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia;

3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Dialogu Społecznego,
b) Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki,
c) Departament Pielęgniarek i Położnych,
d) Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności;

4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
b) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
c) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
d)Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi,
e) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
f) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
g) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
h) Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie,
i) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
j) Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
k) uczelni medycznych.

Rozporządzenie w następnej kolejności podaje zakres czynności podsekretarzy stanu:
Janusza Cieszyńskiego, Sławomira Gadomskiego, Zbigniewa J. Króla, Macieja Miłkowskiego.

Więcej: dziennikmz.mz.gov.pl 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum