Zaległe składki odliczymy w roku zapłaty

Autor: Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia • • 14 stycznia 2009 09:37

Odliczeniu od podatku podlegają faktycznie zapłacone składki zdrowotne, nawet jeśli dotyczą lat wcześniejszych. Gazeta Prawna wyjaśnia, czy np. odpisanie od podatku składki zdrowotnej sprzed kilku lat jest dozwolone.

Przepisy ustawy o PIT określają, że podatek dochodowy, obliczony według skali lub jednolitej 19-proc. stawki dla prowadzących działalność gospodarczą, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednoznacznie wynika, że odliczeniu mogą podlegać kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały faktycznie uiszczone przez podatnika, niezależnie od tego, którego roku dotyczą. W konsekwencji, gdy podatnik opłaci w danym roku podatkowym zaległe lub przyszłe składki (pod warunkiem że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie dokona ich zwrotu podatnikowi), będą one mogły być odliczone od podatku.

Zaległa składka zdrowotna zapłacona w 2008 roku przez czytelniczkę za 1999 rok na własne ubezpieczenie zdrowotne może zostać odliczona od podatku rozliczanego za rok 2008. Takie odliczenie zapłaconej składki zdrowotnej jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem podatnika. Należy też mieć na uwadze ograniczenia w odliczeniu, które zawiera ustawa o PIT. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki.

Natomiast odsetki od zaległej składki nie będą mogły być odliczone. Nie będą one też mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum