ZUS: jeśli jesteś objęty kwarantanną, otrzymasz świadczenia jak w czasie choroby

Autor: ZUS/Rynek Zdrowia • • 10 marca 2020 11:56

- Osobie, która została poddana kwarantannie lub izolacji przysługuje prawo do otrzymania wynagrodzenia z tytułu choroby, wypłacanego przez płatnika składek: pracodawcę lub ZUS. Podstawą do otrzymania świadczeń jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego - informuje ZUS w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej.

Objęci kwarantanną otrzymają świadczenia jak w czasie choroby. Fot. archiwum

Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że zgodnie z przepisami państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby jeśli jest ona zakażona, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego.

Decyzja inspektora sanitarnego stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Zatem na czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie jak za czas choroby lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez płatnika składek lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.

Dodatkowo lekarz może uznać, że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny  osoba poddana tym obowiązkom jest czasowo niezdolna do pracy. Wówczas wystawi zwolnienie lekarskie, które jest  dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby. Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie zaświadczenia lekarskiego, pozostaje w kompetencji lekarza.

Inspektor sanitarny może również wydać decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka. W tej sytuacji rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem. Podobna sytuacja dotyczy opieki nad dzieckiem jeśli to nie ukończyło ósmego roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Po wejściu w życie ustawy ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni, który nie wlicza się do 60 dni opieki nad dzieckiem i przysługuje łącznie obojgu rodzicom.

Jak podkreśla ZUS w komunikacie, nie jest on właściwy w zakresie zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy określonych przepisami prawa pracy. Zakład nie jest także właściwy do zajmowania stanowiska w sprawie możliwości zastosowania art. 210 § 1 Kodeksu pracy, który przewiduje prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy, gdy wykonywana przez niego praca stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia innym osobom, ponieważ zagadnienie to dotyczy przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum