×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

ZPP o autoryzacji w nowej ustawie o jakości: płatnik będzie decydował o być albo nie być szpitala

Autor: Monika Chruścińska- Dragan • Źródło: Rynek Zdrowia, ZPPOpublikowano: 31 maja 2023 12:30Zaktualizowano: 31 maja 2023 13:04

Związek Powiatów Polskich (ZPP) zaapelował o wykreślenie z nowego projektu ustawy o jakości przepisów dot. autoryzacji. - Przewidziany system autoryzacji w żaden sposób nie przyczyni się do poprawy jakości udzielania świadczeń - argumentuje Związek. Zdaniem samorządów NFZ zyska jedynie instrumenty, dzięki którym będzie decydował o być albo nie być szpitala.

ZPP o autoryzacji w nowej ustawie o jakości: płatnik będzie decydował o być albo nie być szpitala
Autoryzację będą musiały uzyskać szpitale sieciowe Fot. Shutterstock
  • Nowy projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta przewiduje obowiązkową autoryzację dla szpitali sieciowych, a nie - jak jego poprzednia wersja - dla wszystkich podmiotów
  • Zdaniem ZPP takie rozwiązanie tylko pogorszy sytuację prawną świadczeniodawców względem Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
  • - Już dzisiaj na podstawie umów zawartych przez szpitale, płatnik ma możliwość kontroli udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym nakładania kar umownych na szpitale - podkreśla Związek 

ZPP o autoryzacji: pogorszy sytuację prawną świadczeniodawców względem NFZ

Wraz ze wznowieniem procedowania odrzuconej w kwietniu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, wrócił temat obowiązkowej autoryzacji. Nowy projekt przewiduje ponownie objąć nią tylko placówki zakwalifikowane do tzw. sieci szpitali, a nie - jak jego poprzednia wersja - wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Na sprawę zwrócił uwagę Związek Powiatów Polskich, który apeluje o całkowite wykreślenie z ustawy przepisów dotyczących autoryzacji.

- Przewidziany w projekcie system autoryzacji w żaden sposób nie przyczyni się do poprawy jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, a na pewno spowoduje pogorszenie sytuacji prawnej świadczeniodawców względem Narodowego Funduszu Zdrowia - przestrzega organizacja zrzeszająca powiaty w opinii adresowanej do szefa sejmowej Komisji Zdrowia, posła Tomasza Latosa. 

Zdaniem samorządów płatnik już dzisiaj ma możliwość kontroli udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym nakładania kar umownych na szpitale. Jeśli uzna, że sposób udzielania świadczeń nie odpowiada wymogom określonym w obowiązujących przepisach, może rozwiązać umowę z placówką bez wypowiedzenia.

- Innymi słowy płatnik już posiada prawne instrumenty służące temu, aby zapewnić udzielanie świadczeń zgodnie z wymogami przewidzianymi w tzw. rozporządzaniach koszykowych - podkreśla ZPP.

"NFZ zyska instrumenty, dzięki którym będzie decydował o być albo nie być szpitala"

Z kolei nowa ustawa, w opinii Związku, wyposaży NFZ w instrumenty administracyjne, dzięki którym będzie on decydował o być albo nie być szpitala.

- Nie jest sytuacją spotykaną w cywilizowanych systemach prawnych, aby strona umowy cywilnoprawnej posiadała jednocześnie względem drugiej strony umowy uprawnienia o charakterze administracyjnym. Taka sytuacja może skutkować zniechęcaniem dyrektorów szpitali do występowania przeciwko NFZ z uzasadnionymi roszczeniami cywilnoprawnymi, w obawie przed odwetowym wszczęciem przez NFZ postępowania administracyjnego w przedmiocie cofnięcia autoryzacji - wskazują dalej eksperci ZPP. 

Uważają także, że procedowana ustawa nie zapewnia żadnych realnych gwarancji procesowych, aby przeciwdziałać zjawisku nadużywania prawa przez płatnika. - Przeciwnie, z literalnego brzmienia przepisów ustawy wynika, że każde nawet najmniejsze uchybienie warunkom udzielania świadczeń określonym w przepisach koszykowych, nawet niezawinione przez świadczeniodawcę, może skutkować cofnięciem autoryzacji - podkreślają.

W przypadku szpitali publicznych, nieprzyznanie autoryzacji przed terminem ustalania listy szpitali w sieci albo cofnięcie autoryzacji miałoby być, zdaniem ekspertów ZPP, równoznaczne w skutkach z likwidacją takiego podmiotu.  Kolejny wniosek o autoryzację może być bowiem zgłoszony dopiero po upływie 12 miesięcy od doręczenia decyzji administracyjnej.

Z kolei zaskarżenie niekorzystnej decyzji, z uwagi na długi czas rozpatrywania skarg i skarg kasacyjnych przez sądy administracyjne, nie będzie miało większego sensu. 

Zasady przyznawania autoryzacji

Przypomnijmy, iż w pierwotnej wersji projektu ustawy o jakości obowiązkiem autoryzacji miały zostać objęty tylko szpitale. Po konsultacjach Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na korektę, w myśl której miała ona odnosić się do wszystkich podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Najnowszy projekt przewiduje, że wymóg uzyskania autoryzacji dotyczył będzie podmiotów tworzących tzw. sieć szpitali. 

Autoryzację na zakresy i rodzaje świadczeń wydawać będzie Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia na wniosek podmiotów na okres 5 lat. Co ważne, wymóg jej uzyskania będzie warunkiem zawarcia umowy z NFZ, ale nie prowadzenia działalności leczniczej w ogóle.

W przypadku ryzyka braku zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, jednocześnie przy prawidłowo złożonym wniosku, oświadczeniu i dokumentach przedstawionych przez wnioskodawcę potwierdzających spełnianie warunków autoryzacji, NFZ będzie mógł wydać autoryzację warunkową na okres 1 roku.

W ramach autoryzacji będzie weryfikowane:

  • spełnienie warunków prowadzenia wewnętrznego systemu zarządzania jakości i bezpieczeństwa oraz realizacji świadczeń gwarantowanych w rozumieniu ustawy o świadczeniach,
  • wymogów dotyczących personelu medycznego,
  • wymogów dotyczących wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.

W przypadku odmowy wydania lub cofnięcia autoryzacji, kolejny wniosek o jej wydanie, podmiot będzie mógł złożyć po roku. 

Celem autoryzacji jest, jak czytamy w uzasadnieniu projektu, "potwierdzenie spełnienia przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, udzielający świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, warunków realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie dotyczącym miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, personelu i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d i art. 31da ust. 1 ustawy o świadczeniach".

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum