Z myślą o terapii osób uzależnionych od narkotyków...

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 09 września 2009 11:45

Możliwość niekarania za posiadanie nieznacznej ilości narkotyków przewiduje projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, do którego założenia przyjęła we wtorek Rada Ministrów - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Z myślą o terapii osób uzależnionych od narkotyków...
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Jak napisano w komunikacie przesłanym PAP, chodzi o stworzenie instrumentów prawnych, które umożliwią sprawniejsze ściganie handlarzy narkotyków i pozwolą kierować na terapię osoby uzależnione.

Obecnie obowiązujące przepisy nie ograniczyły użycia narkotyków w Polsce, nie przyczyniły się do skutecznego ścigania dilerów, a z osób uzależnionych uczyniły przestępców, chociaż narkomania uznawana jest za chorobę - podkreślono w komunikacie CIR. Dlatego w Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowano założenia do projektu nowelizacji tzw. ustawy antynarkotykowej.

Rząd zdecydował, że w projekcie powinien znaleźć się przepis dający prokuratorowi i sądowi możliwość zaniechania ścigania – w pewnych sytuacjach – osób posiadających nieznaczne ilości środków odurzających przeznaczonych na własny użytek, jeżeli pomogą organom ścigania w schwytaniu handlarzy narkotyków.

Zdaniem Rady Ministrów należy też rozważyć wprowadzenie przepisu, który nałoży na prokuratora i sąd obowiązek zbierania informacji na temat używania przez podejrzanego (oskarżonego) środków odurzających, aby efektywniej stosować zasadę „leczyć zamiast karać”. Dlatego też zaproponowano zmiany, które umożliwią szersze wykorzystywanie instytucji zawieszenia postępowania, aby podejrzanego (oskarżonego) kierować na leczenie. Obecnie zawieszenie postępowania stosowane jest bardzo rzadko.

W założeniach przewidziano także wprowadzenie do ustawy przepisu, który regulowałby kwestię udzielenia przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności wobec osób uzależnionych skazanych za przestępstwa popełnione w związku z uzależnieniem. Chodzi o to, aby takim osobom, w niektórych sytuacjach, umożliwić leczenie poza zakładem karnym.

Założono też dopuszczenie do zdobycia uprawnień specjalistów terapii uzależnień osób, których wykształcenie umożliwi pełne przyswojenie niezbędnych wiadomości z tej dziedziny. Chodzi o osoby, które ukończyły studia m.in. na kierunkach filozofii, pedagogiki specjalnej, polityki społecznej.

Rząd opowiedział się także za tym, by nałożyć na Zakłady Opieki Zdrowotnej (ZOZ) prowadzące leczenie lub rehabilitację osób zażywających narkotyki obowiązek współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, pełniącym funkcję punktu kontaktowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, jeśli chodzi o gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących osób zgłaszających się na leczenie z powodu uzależnienia, z uwzględnieniem ochrony ich prywatności.

Pomysł złagodzenia ustawy antynarkotykowej pojawił się w MS w lipcu. Propozycja resortu została pozytywnie przyjęta przez środowiska zajmujące się walką z narkomanią i pomocą uzależnionym.

Ze statystyk resortu sprawiedliwości wynika, że o wiele więcej wyroków zapada za posiadanie drobnych nawet ilości narkotyków niż za handel nimi. W ostatnich latach kilkanaście tysięcy osób skazywano rocznie za posiadanie narkotyków, a za handel nimi w 2007 r. odnotowano tylko 832 wyroki.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum