Wyroki sądów zagrożą przekształceniom szpitali?

Autor: Gazeta Wyborcza, KR/Rynek Zdrowia • • 12 września 2011 14:04

Wraz z przekształcanymi publicznych szpitali, pojawiły się też wyroki sądów, które wskazują, że samorząd nie może zmienić SPZOZ-u w spółkę ani go wydzierżawić, gdyż ma obowiązek zapewnić leczenie w publicznej placówce.

Wyroki sądów zagrożą przekształceniom szpitali?
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Jak już informowaliśmy, w 2009 r. radni powiatu częstochowskiego zlikwidowali SPZOZ Szpital im. R. Weigla w Blachowni. Z dniem 1 maja 2009 r. realizację świadczeń zdrowotnych przejął wyłoniony w przetargu dzierżawca, który zobowiązał się do prowadzenia szpitala jako podmiotu niepublicznego, płacenia starostwu miesięcznego czynszu w wysokości 120 tys. zł oraz realizacji inwestycji w placówce na kwotę 21 mln zł.

W październiku 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok stwierdzający nieważność uchwały o likwidacji SPZOZ. Skargę kasacyjną wniosła do NSA częstochowska "Solidarność". W opinii związkowców powiat wydzierżawiając szpital prywatnej firmie, stracił kontrolę nad lecznicą.

W uzasadnieniu wyroku NSA wskazywał m.in., że „świadczenie usług zdrowotnych - co do zasady - w obowiązującej ustawie (o ZOZ-ach - red.) jest realizowane przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej tworzone przez podmioty publiczne".

NSA orzekł, że uchwała o likwidacji SPZOZ-u w Blachowni jest nieważna. Mirosław Kowalik, przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego NZZS "Solidarność", podnosił wielokrotnie, że unieważnienie przez NSA uchwały likwidacyjnej nie skutkuje żadnymi zmianami. Związkowcy złożyli nawet skargę na bezczynność starosty w sprawie wykonania wyroku NSA. Została ona jednak odrzucona.

Właściciel firmy dzierżawiącej szpital w Blachowni, wskazuje, że dalsza działalność - po wyroku NSA - oznacza dla niego zbyt duże ryzyko. Dlatego skierował do zarządu powiatu częstochowskiego pismo, w którym uznaje umowę za zerwaną wyłącznie z winy dzierżawiącego i wzywa zarząd powiatu m.in. do zwrotu nakładów poniesionych przez dzierżawcę.

Powiat uważa, że dzierżawca powołuje się na wyrok NSA, a ten dotyczy likwidacji SPZOZ, a nie umowy o dzierżawę. Rozważa kolejną dzierżawę szpitala lub utworzenie spółki samorządowej.

Jak podaje Gazeta Wyborcza, wyrok dotyczący szpitala w Blachowni zainspirował innych związkowców. Sądy wydały kolejne wyroki unieważniające uchwały o dzierżawie szpitali w Tarnowskich Górach i Pszczynie, wskazując, że przepisy nie pozwalają jednostkom samorządu terytorialnego wyzbywać się i przekazywać realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał za nieważną uchwałę o komercjalizacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach, stwierdzając brak jednoznacznej podstawy prawnej do prywatyzacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przekształceń polegających na utworzeniu przez województwo niepublicznego zakładu w miejsce publicznego.

Więcej: www.gazeta.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum