Wyrok NSA ws. dokumentacji medycznej

Autor: RPP/Rynek Zdrowia • • 18 grudnia 2017 12:35

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie decyzji o uznaniu stosowania praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjentów do dokumentacji medycznej.

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej mogą być składane zarówno w postaci ustnej jak i pisemnej - podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta. Fot. Archiwum

Rzecznik uznał, że jeden z mazowieckich podmiotów leczniczych wprowadzając wewnętrzne regulacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej, wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku, w terminie do 7 dni, naruszał prawo pacjentów.

Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla, że przepisy prawa nie wskazują, w jakiej formie należy składać wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej. Wnioski takie mogą być składane zarówno w postaci ustnej jak i pisemnej. Poza tym udostępnienie dokumentacji medycznej powinno nastąpić ''bez zbędnej zwłoki'', czyli w najkrótszym możliwym czasie. Żaden podmiot leczniczy nie powinien ograniczać prawa do dokumentacji medycznej określając górną granicę czasu na udostępnienie dokumentacji.

Podmiot leczniczy odwołał się od decyzji Rzecznika do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA w wyroku z dnia 24 maja 2017 r. (sygn. akt VII SA/Wa 585/17) nie podzielił argumentacji Rzecznika i stwierdził m.in., że zapis procedury wewnętrznej dotyczący wydawania dokumentacji nie jest sprzeczny z prawem.

RPP nie zgodził się z rozstrzygnięciem i skierował skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA potwierdził stanowisko Rzecznika i uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jednocześnie oddalając skargę podmiotu leczniczego na ww. decyzję (sygn. akt II OSK 2188/17).

NSA wskazał, że nie jest istotne, w jaki sposób funkcjonuje ustanowiona w danym podmiocie procedura wewnętrzna dotycząca udostępnienia dokumentacji medycznej. Sama okoliczność, iż wprowadzono postanowienia aktu wewnętrznego, ograniczające pacjentom dostęp do dokumentacji medycznej jest wystarczająca do uznania praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjentów.

Wyrok jest ostateczny.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum