Gazeta Wyborcza/Rynek Zdrowia | 12-10-2016 09:00

Wypis ze szpitala: wyniki badań i karta informacyjna to podstawa

Jedną z podstaw wypisania pacjenta ze szpitala jest uzyskanie wyników badań potwierdzających lub negujących wstępną diagnozę postawioną przy przyjęciu. Obowiązkiem placówki jest również wydanie karty informacyjnej, której zawartość określają przepisy.

Obowiązkiem szpitala przy wypisaniu pacjenta jest m.in. wydanie w dniu wypisu karty informacyjnej, której zawartość ściśle określają przepisy. Fot. Archiwum

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej wypisanie ze szpitala następuje w sytuacji, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, na żądanie pełnoletniego pacjenta lub gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia jego lub innych osób.

Jedną z podstaw wypisania pacjenta ze szpitala jest uzyskanie wyników badań potwierdzających lub negujących wstępną diagnozę postawioną przy przyjęciu chorego do szpitala - przypomina Gazeta Wyborcza.

W sytuacji, gdy pacjent zostaje wypisany po zakończeniu leczenia, obowiązkiem placówki jest wydanie w dniu wypisu karty informacyjnej, której zawartość ściśle określają przepisy. Karta musi zawierać m.in. rozpoznanie choroby w języku polskim wraz z numerem statystycznym, wyniki badań diagnostycznych wraz z opisem oraz wyniki konsultacji, opis zastosowanego leczenia.

Więcej: www.wyborcza.pl