Wymiana korespondencji w sprawie bezpośredniej sprzedaży leków

Autor: OIA Katowice, LJ/Rynek Zdrowia • • 15 stycznia 2013 12:09

Główny Inspektor Farmaceutyczny odpisał prezesowi Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie sprzedaży bezpośredniej oraz niekontrolowanego wywozu leków z Polski.

Wymiana korespondencji w sprawie bezpośredniej sprzedaży leków
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W odpowiedzi na stanowiska NRA Inspektor informuje, że "niezrozumiałe są powody i cele, dla których przedstawiciele samorządu aptekarskiego nieustannie kwestionują sposób realizacji przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej zadań określonych przez obowiązujące przepisy".

Główny Inspektor Farmaceutyczny przyznaje, że zapoznał się z wyrokiem NSA dotyczącym sprzedaży bezpośredniej leków w przedmiocie zwrotu podania ze względu na niewłaściwość organu, do którego zostało wniesione.

GIF informuje, że będąc związany stanowiskiem zajętym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, 15 listopada 2012 roku wszczął postępowanie administracyjne, którego celem jest ustalenie czy AstraZeneca UK prowadzi działalność gospodarczą na postawie zezwolenia GIF na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi, a jeśli tak - czy ta działalność jest zgodna z obowiązującymi przepisami, oraz czy tzw. agenci logistyczni są uprawnieni do działania w imieniu i na rzecz AZ UK.
 
Przypomnijmy, że w 2009 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazał firmie AstraZeneca z siedzibą w Warszawie, dostosować prowadzoną działalność gospodarczą obrotu hurtowego produktami leczniczymi do wymagań określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne. W tej sytuacji firma zdecydowała się na dystrybucję leków na polskim rynku przez spółkę zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii.

W tej sytuacji GIF uznał, że nie jest właściwym organem do rozpatrzenia tej sprawy. Naczelna Izba Aptekarska zaskarżyła postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

22 września 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym przyznał rację Naczelnej Izbie Aptekarskiej, uchylił postanowienia Głównego Inspektora Farmaceutycznego i uznał, że Inspektor jest właściwy do sprawowania nadzoru na obrotem produktami leczniczymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezależnie od tego, gdzie znajduje się siedziba podmiotu prowadzącego obrót. Główny Inspektor Farmaceutyczny złożył skargę kasacyjną.

Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2012 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne wniesione przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego i firmę AstraZeneca UK Limited z siedzibą w Londynie. Wyrok jest prawomocny.

Więcej: http://katowice.oia.pl/

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum