TVN24 Bis/Rynek Zdrowia | 25-06-2019 09:13

Wyjazdy do sanatorium w ramach NFZ. Co się zmieni od lipca?

W połowie lipca mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące leczenia i rehabilitacji uzdrowiskowej. Zmiany te zapewnia nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia (z 7 lipca 2011 r.) w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Fot. PTWP

Nowela została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w ubiegły wtorek, 18 czerwca.

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia nowelizacja skróci kolejki do sanatorium, m.in dlatego, że dzięki zmianom dopiero po roku od wyjazdu do sanatorium pacjent będzie mógł złożyć ponowne skierowanie na wyjazd. Obecnie, jak wynika z danych NFZ każdego roku do oddziałów wojewódzkich funduszu wpływa ok. 500 tysięcy skierowań, z czego około 150 tysięcy to skierowania, które wpłynęły w okresie krótszym niż 12 miesięcy od dnia ostatniego zakończonego leczenia.

Zmieni się także osoba odpowiedzialna za wybór miejsca i rodzaju leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji. Obecnie takie sugerowane przez pacjenta miejsce wpisuje na skierowaniu lekarz rodzinny. Decyzję tą jednak weryfikuje specjalista NFZ. To on ostatecznie decyduje gdzie pojedzie pacjent. Po wejściu w życie nowelizacji takiego wyboru będzie dokonywał lekarz specjalista, zatrudniony w oddziale wojewódzkim NFZ.

Nowelizacja wprowadza także obowiązek przekazania skierowania do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie 30 dni od jego wystawienia. Po upływie tego okresu skierowanie stanie się nieważne.

Nowe przepisy znoszą również obowiązek weryfikacji skierowań po upływie 18 miesięcy od dnia ich wystawienia. Jak wskazano, zmiana wynika z faktu, że w większości OW NFZ oczekiwanie na leczenie sanatoryjne osób dorosłych przekracza 18 miesięcy. Tym samym rodzi to obecnie konieczność dokonywania weryfikacji znacznej większości skierowań. Często wiąże się to z wizytą u lekarza oraz skierowaniem na ponowne badania.

Nowelizacja wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia.

Więcej: tvn24bis.pl