Wybiorą kandydatów do komisji orzekających o zdarzeniach medycznych

Autor: RR/Rynek Zdrowia • • 20 lipca 2011 12:11

Do 30 września br. samorządy zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych mają zgłosić kandydatów na członków wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Terminy naglą, a wakacje w pełni.

Wybiorą kandydatów do komisji orzekających o zdarzeniach medycznych

Wybrane przez wojewodów osoby zajmą się ustalaniem, czy doszło do błędu medycznego. Stanowi o tym ustawa z 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zgodnie z jej zapisami z początkiem 2012 roku specjalne komisje mają działać w urzędach wojewódzkich. Oprócz przedstawicieli zawodów medycznych, w komisjach zasiadać będą osoby zgłoszone przez samorządy adwokatów i radców prawnych oraz organizacje społeczne działające na rzecz praw pacjentów.

Michał Waszkiewicz, dyrektor ds. organizacyjno-prawnych Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, powiedział nam, że po sezonie urlopowym odbędzie się posiedzenie Krajowej Rady z udziałem przedstawicieli z województw, na którym omówiona zostanie kwestia zgłaszania kandydatów do wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

- W przeciwieństwie np. do samorządu lekarskiego nie mamy struktur wojewódzkich, jedynie przedstawicieli. Dlatego jest pewien problem z wyłonieniem kandydatów w terenie. W tej chwili rozważamy pomysł, aby spośród osób działających w organizacjach pacjentów poprzeć te, które mają jakieś doświadczenie związane z diagnostyka laboratoryjną. Nie byliby to co prawda kandydaci reprezentujący diagnostów, tylko pacjentów, niemniej jednak punkt widzenia diagnostów byłby uwzględniony - zaznaczył Michał Waszkiewicz.

Samorząd lekarski ma silne struktury terenowe. Naczelna Izba Lekarska powiadomiła je w czerwcu o terminach i zasadach zgłaszania kandydatów oraz kryteriach, jakie muszą spełniać osoby zainteresowane uczestnictwem w pracach komisji.

Dodajmy, że połowę szesnastoosobowego składu każdej komisji mają stanowić osoby z wyższym wykształceniem w dziedzinie nauk medycznych. Muszą też legitymować się przynajmniej pięcioletnim doświadczeniem w pracy w zawodzie medycznym - chyba, że mają stopień naukowy doktora nauk medycznych.

- Przyjęliśmy wewnętrzny klucz, żeby zgłaszać osoby, które mają doświadczenie w orzekaniu, to znaczy funkcjonowały w pionie rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub w sądzie lekarskim w poprzednich kadencjach - mówił portalowi rynekzdrowia.pl Jerzy Jakubiszyn, przewodniczący Konwentu Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich.

Wyjaśnił, że nie można wykluczyć, że sprawa rozpatrywana przez wojewódzką komisję do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych trafi np. do rzecznika odpowiedzialności zawodowej, co może powodować konflikt. Dlatego nie będą zgłaszane osoby działające w obecnej kadencji w sądach lekarskich lub w pionie rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

- W województwie opolskim, w którym pracuję, zaproponujemy wojewodzie osoby, które były w poprzednich kadencjach okręgowym rzecznikiem, a także przewodniczącym sądu lekarskiego - dodał Jakubiszyn. Zaznaczył, że procedury zgłaszania kandydatów nie są skomplikowane i nie wymagają udziału licznych gremiów. Dlatego uważa, że samorząd lekarski do końca września przedstawi odpowiednie kandydatury.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum