Wszystko dla dobra pacjenta - od nowych przepisów po zastępy rzeczników

Autor: Anna Kaczmarek/Rynek Zdrowia • • 18 czerwca 2009 06:25

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta już obowiązuje. Zgodnie z nią minister zdrowia ogłosi konkurs na stanowisko rzecznika, a po wyborze kandydata premier mianuje go na to stanowisko. Jak poinformowało nas Ministerstwo Zdrowia, konkurs jest właśnie przygotowywany.

Wszystko dla dobra pacjenta - od nowych przepisów po zastępy rzeczników
Niebawem pacjenci przekonają się, co w praktyce oznacza wejście w życie ustawy m.in. chroniącej ich prawa

Zostanie ogłoszony w najbliższym czasie. Czy nadal więc będą funkcjonować - a jeśli tak, to na jakich zasadach - dotychczasowi rzecznicy praw pacjenta przy Narodowym Funduszu Zdrowia?

Z analiz dokonanych przez NFZ wynika, że mieli oni pełne ręce roboty, bo rozpatrywali ok. 10 tys. spraw rocznie. Nie zostali jednak "zagospodarowani" w nowej ustawie, co nie znaczy, że przestaną pracować. Choć do końca jeszcze nie wiadomo, jaka będzie teraz ich rola.

– Narodowy Fundusz Zdrowia dostosuje swoje struktury organizacyjne do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wydziały spraw świadczeniobiorców będą nadal funkcjonować. NFZ, jak każdy urząd państwowy, będzie też przyjmował skargi i wnioski – tłumaczy nam Andrzej Troszyński z biura prasowego Centrali NFZ.

W każdym szpitalu
Jednak np. Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ chce, aby po wejściu w życie wspomnianej ustawy, w każdym wielkopolskim szpitalu powołany został rzecznik praw pacjenta.

– Pacjenci zyskają dostęp do informacji, a pozostali pracownicy szpitala nie będą musieli angażować się w każdy indywidualny problem pacjenta – mówi Zbigniewa Nowodworska, dyrektor Wielkopolskiego OW NFZ.

Udział placówek medycznych w projekcie ma być dobrowolny. Rzecznicy korzystać będą z infrastruktury szpitali i staną się ich pracownikami.

Niezadowolony z leczenia pacjent mógł dotychczas – oprócz złożenia skargi do rzecznika praw pacjenta przy NFZ – zgłosić sprawę do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Izbie Lekarskiej. I w tej kwestii nic się nie zmienia. Powołanie nowego Rzecznika Praw Pacjenta nie zmienia w tym względzie toku postępowania.

– Nic nie zmieni się w kwestii odpowiedzialności lekarzy. Nadal Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej będzie rozpatrywał sprawy zgłoszone przez pacjentów i w sytuacji, kiedy uzna, że złamano przepisy, będzie kierował sprawę do Sądu Lekarskiego – mówi nam dr Elżbieta Rusiecka-Kuczałek, przewodnicząca Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie.

Szczytna idea i sporo wątpliwości

Zdaniem dr Rusieckiej-Kuczałek, korzystanie przez pacjentów z „wymiaru sprawiedliwości” przy samorządach lekarskich będzie prostsze i korzystniejsze dla poszkodowanego w porównaniu z nowotworzonymi strukturami. Tym bardziej, że nowa ustawa o izbach lekarskich, przyjęta niedawno przez rząd, zakłada poszerzenie składu sądów lekarskich o zawodowego sędziego.

Dr Rusiecka-Kuczałek obawia się, że wraz z powstaniem nowego urzędu Rzecznika Praw Pacjenta, wzrośnie ilość skarg składanych przez pacjentów. Nasza rozmówczyni ma natomiast duże wątpliwości co do tego, czy Rzecznik będzie mógł pomóc wszystkim poszkodowanym: – Idea Rzecznika Praw Pacjenta i przyjęte rozwiązania ustawowe w tej materii są szczytne, ale czy w naszej rzeczywistości można je zastosować?

– Co zrobi np. Rzecznik, jeżeli ordynator oddziału onkologicznego będzie miał 6 dawek leku dla sześciu chory, a następni, którzy tego leku nie dostaną, złożą skargę? Przecież według prawa wszyscy chorzy powinni mieć dostęp do tego leku. Co Rzecznik zrobi, kiedy przyjdzie do niego kobieta, która musiała zapłacić za znieczulenie przy porodzie? Przecież ma ona prawo do bezpłatnej opieki medycznej – wylicza wątpliwości przewodnicząca Sądu Lekarskiego w Warszawie.

Wyzwania do podjęcia
Przypomnijmy, że w nowej ustawie zebrano najważniejsze prawa i obowiązki pacjenta. Zagwarantowano m.in. prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonego do nich dostępu – do „rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń”.

Nowy rzecznik będzie nie tylko podejmowała działania w sprawach dotyczących skarg pacjentów, ale też powinien gromadzić – w specjalnej bazie – dane o takich przypadkach i pomagać poszkodowanym w uzyskaniu odszkodowania. Będzie mógł również interweniować w przypadku strajku pracowników ochrony zdrowia.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum