Wschodni Kongres Gospodarczy: jakie zmiany dotyczące IOWISZ

Autor: PWX/Rynek Zdrowia • • 28 września 2017 21:58

Rozszerzenie zakresów w jakich podmioty lecznicze mogą ubiegać się o ocenę inwestycji w celu pozyskania środków, możliwość zmiany decyzji przez wojewodę - to niektóre ze zmian proponowanych w przepisach regulujących działanie IOWISZ.

Wschodni Kongres Gospodarczy: jakie zmiany dotyczące IOWISZ
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W Instrumencie Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) proponowanych jest kilka zmian o charakterze merytorycznym i organizacyjna - podał Andrzej Kozłowski, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, wypowiadając się na ten temat w czwartek (28 września) podczas sesji "Inwestycje w infrastrukturę i naukę w ochronie zdrowia" w trakcie IV Wsch0dniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.

Zmiany merytoryczne obejmują m.in. rozszerzenie zakresów opieki zdrowotnej w jakich podmioty lecznicze mogą składać wnioski. Do tej pory ich składanie było możliwe w 3 zakresach obejmujących opiekę podstawową, ambulatoryjną i szpitalną. Uzdrowiska czy podmioty prowadzące działalność w zakresie rehabilitacji, psychiatrii nie mogły ubiegać się o możliwość oceny w IOWISZ-u. To z kolei stanowiło przeszkodę w zakresie ich aspirowania o środki zewnętrzne.

- Propozycja zmian zmierza ku temu, by o ocenę w ramach IOWISZ mogły się ubiegać podmioty lecznicze we wszystkich zakresach wymienionych w art. 15 ustawy o świadczeniach zdrowotnych, czyli tych kontraktowanych ze środków NFZ - wyjaśnił dyr. Andrzej Kozłowski.

Zaproponowano również zmianę projektowanej wartości inwestycji od jakiej będzie można się ubiegać o ocenę w ramach IOWISZ-a. Byłoby to możliwe w przypadku inwestycji o wartości od 1 mln zł, a nie jak dotąd od 2 i 3 mln zł, a w przypadku funduszy unijnych przedstawienie wartości inwestycji warunkującej ocenę w ogóle nie byłoby wymagane.

Projektowane zmiany przewidują też zmianę systemu oceny w zakresie inwestycji odtworzeniowych. Dotąd część potrzebnych inwestycji nie uzyskiwała bowiem punktacji pozwalającej na pozytywną ocenę.

W ramach zmian organizacyjnych zapowiedziano usprawnienie działań wojewody wydającego decyzję dot. wniosku. Dotychczas, po złożeniu protestu od wydanej opinii w ramach IOWISZ, wojewoda musiał "z automatu" przekazać wniosek do ministra zdrowia. I dopiero na tym etapie odwoławczym podmiot uzupełniał wniosek o nowe dokumenty. Proponuje się, by już wojewoda uzyskał uprawnienie do zmiany swojej decyzji po zapoznaniu się z nowymi dokumentami, gdy wniosek zostanie uzupełniony przez podmiot leczniczy.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum