Wolontariusz i jego rodzina bez rekompensaty za wypadek przy pracy

Autor: Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia • • 08 maja 2014 09:19

Wolontariusz nie jest pracownikiem, nie może zatem liczyć na odszkodowanie czy rentę, jeśli do nieszczęśliwego zdarzenia dojdzie podczas zajęć, w ramach których udzielał się społecznie.

Aby nieszczęście uznać za wypadek przy pracy, muszą zachodzić warunki z ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm., dalej ustawa) - informuje Rzeczpospolita. 

Definicję wypadku przy pracy określa art. 3 ust. 1 ustawy. Zgodnie z nim, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,  w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Więcej: prawo.rp.pl 


Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum