Interia.pl/ Rynek Zdrowia | 10-02-2009 17:39

Wkrótce zostanie powołany Rzecznik Praw Pacjenta

Urząd Rzecznika Praw Pacjenta powinien zostać powołany jeszcze w pierwszym kwartale tego roku - zapewniła 10 lutego minister zdrowia Ewa Kopacz podczas konferencji przedstawicieli organizacji pacjentów, którą zorganizowano w Warszawie w przededniu Światowego Dnia Chorego.

Kopacz poinformowała, że projekt ustawy wprowadzającej trzy ustawy zdrowotne, które w listopadzie podpisał prezydent Lech Kaczyński, jest już w Sejmie i że zarezerwowano 10 mln złotych na funkcjonowanie urzędu Rzecznika Praw Pacjenta.

Chodzi o ustawy: o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o konsultantach medycznych oraz o akredytacji w ochronie zdrowia. W ocenie rządu, obecnie nie mogą one zacząć obowiązywać, gdyż Sejm podtrzymał w grudniu weto prezydenta do ustawy wprowadzającej, w której zapisano m.in. terminy ich wejścia w życie.

Kopacz zapowiedziała również, że powstanie fundusz, który pozwoli ofiarom błędów sztuki lekarskiej otrzymać odszkodowanie bez czekania na wyroki sądów.

Ustawa zakłada utworzenie urzędu Rzecznika Praw Pacjenta, którego na pięcioletnią kadencję będzie powoływał premier. Zagwarantowano w niej m.in. prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonego do nich dostępu - do "rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń".

Zgodnie z ustawą, pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń lekarz zasięgnął opinii innej osoby wykonującej zawód medyczny lub zwołał konsylium lekarskie. Ustawa pozwala jednak lekarzowi odmówić, jeśli uzna ona żądanie za bezzasadne.