LJ/ Rynek Zdrowia | 08-01-2021 12:24

Więcej czasu na konsultacje projektu NPZ 2021-2025

Termin konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 został przesunięty do 18 stycznia. Wnioskowała o to przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia, Beata Małecka-Libera.

Termin konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 został przesunięty do 18 stycznia. Fot. archiwum

Projekt pojawił się w konsultacjach publicznych 23 grudnia 2020 roku.

Zauważono w nim, że aktualnie wyzwaniem dla zdrowia publicznego jest pandemia COVID-19, więc realizacja bieżących działań z zakresu zdrowia publicznego na skutek panującej epidemii została spowolniona."Niezależnie od nowych uwarunkowań wynikających z pandemii COVID-19, biorąc pod uwagę dane wieloletnie, umieralność i przeciętna długość życia w naszym kraju w dalszym ciągu odbiegają od średnich wskaźników dla krajów Unii Europejskiej (UE), a poprawa tych wskaźników nie następuje w wystarczająco szybkim tempie" - napisano.

Społeczeństwo jest w istotnym stopniu obciążone chorobami cywilizacyjnymi, wynikającymi przede wszystkim z niewłaściwego stylu życia, a także zagrożone ich dalszym rozprzestrzenianiem się. Jak pokazują zagraniczne badania naukowe, znacznej części przewlekłych chorób cywilizacyjnych można skutecznie zapobiegać, co jest możliwe dzięki odpowiednio zaplanowanej i wdrożonej profilaktyce zdrowotnej. Koszty leczenia następstw chorób cywilizacyjnych kilkudziesięciokrotnie przekraczają wydatki przeznaczane na profilaktykę tych chorób.

Swoje uwagi do projektu przygotował Zespół Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP.

Zauważono przede wszystkim brak podsumowania Narodowego Programu Zdrowia 2015-2020, które powinno być istotnym elementem budowania programu na kolejne lata.

W ocenie ekspertów, NPZ 2021-2025 jest mało strategiczny, nie wskazuje na rzeczywiste priorytety i specyfikę zdrowia publicznego w Polsce (np. specyfikę fatalnych czynników środowiskowych jak zanieczyszczenie powietrza).

Brakuje też konkretnych celów do osiągnięcia w ramach działań NPZ w kolejnych pięciu latach i konkretnego uwzględnienia rzeczywistości i konsekwencji pandemii COVID-19. "Dopisano co prawda choroby zakaźne do celu strategicznego nr 4, ale bez konkretnych zadań" - zauważyli eksperci.

Z projektu na lata 2021-2025 usunięto cel nr 6 z poprzedniego programu, dotyczący poprawy zdrowia prokreacyjnego. W ocenie członków zespołu, ta decyzja niezrozumiała biorąc pod uwagę problemy i potrzeby prokreacyjne polskich rodzin oraz sytuację demograficzną.

"Narodowy Program Zdrowia 2021-2025 powinien zostać opracowany ponownie i od podstaw" - konkludują.

Z uwagi jednak na krótki czas zgłaszania uwag w ramach konsultacji publicznych (8 stycznia), przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia, Beata Małecka-Libera, wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia o wydłużenie terminu konsultacji publicznych. Został on przesunięty do 18 stycznia br.

Projekt: legislacja.rcl.gov.pl