Wiceminister Cieszyński w Senacie: nie łączmy kwestii koronawirusa i pionizacji inspekcji sanitarnej

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 05 lutego 2020 21:06

Zagrożenie koronawirusem, który rozprzestrzenia się z Chin na inne kraje świata, był jednym z częściej powtarzających się tematów środowej (5 lutego) debaty w Senacie nad zmianami w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Głosowanie nad tym punktem planowane jest w czwartek.

Wiceminister Janusz Cieszyński: Regulacja dotycząca inspekcji sanitarnej jest odpowiedzią na postulaty wielu podmiotów. Fot. PTWP

Nowela wprowadza zmiany w strukturze organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zwiększa rolę koordynacyjno-nadzorczą Głównego Inspektora Sanitarnego. Inicjatorzy zmian podnoszą, że rozwiązania zapewnią skuteczniejszy nadzór oraz bezzwłoczne i adekwatne do zagrożeń działanie służb sanitarno-epidemiologicznych w całym kraju.

Senator Alicja Chybicka (KO) jako sprawozdawca senackiej komisji zdrowia przypomniała, że 28 stycznia komisja opowiedziała się za odrzuceniem regulacji. Mówiła m.in. o błędach w trybie prac nad projektem w Sejmie. Jej zdaniem będące efektem proponowanych zmian "pogorszenie koordynacji działań, w dobie i w obliczu zagrożenia koronawirusem, wydaje się kompletnie bez sensu".

Bogusława Orzechowska (PiS), przedstawiając wniosek mniejszości o przyjęcie ustawy bez poprawek, wskazywała, że ustawa ma doprowadzić m.in. do szybszego i sprawniejszego działania inspekcji. Nawiązując do koronawirusa, zaznaczyła, że sytuacja dowodzi konieczności m.in. skuteczniejszego przekazywania informacji, bo - jak wskazała - część placówek dostała wytyczne 31 stycznia, a część 3 lutego.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński wyraził poparcie dla stanowiska reprezentowanego przez senator Orzechowską. Także on odniósł się do tematu koronawirusa.

- Nie ma żadnego powodu, by łączyć te dwie kwestie, czyli projekt pionizacji i profesjonalizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej z koronawirusem. Gorąco apeluje do wszystkich przedstawicieli opozycji, żeby nie straszyli Polaków koronawirusem - powiedział.

Akcentował, że regulacja dotycząca inspekcji sanitarnej jest odpowiedzią na postulaty wielu podmiotów, m.in. pracodawców, rady sanitarno-epidemiologicznej i profesjonalistów, którzy zajmują się zdrowiem publicznym i widzą z bliska, jak funkcjonuje inspekcja.

- Przedsiębiorcy oczekują inspekcji profesjonalnej, która będzie w taki sam sposób interpretowała przepisy, niezależnie od tego, w jakim regionie kraju funkcjonujemy - wyjaśniał.

Senator Chybicka wróciła do tematu koronawirusa, pytając m.in., czy na oddziałach zakaźnych jest wystarczająca liczba respiratorów. Wirus z Wuhanu, stolicy prowincji Hubei w środkowych Chinach, wywołuje bowiem zapalenie płuc, które może być śmiertelne.

Głosowanie nad punktem dotyczącym inspekcji sanitarnej ma się odbyć w czwartek.

Ustawa przewiduje m.in. poszerzenie katalogu sytuacji, w których Główny Inspektor Sanitarny będzie mógł wydawać polecenia, zalecenia i wytyczne organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej; przyznanie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu kompetencji do powoływania państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych (za zgodą właściwego wojewody) oraz państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu kompetencji do powoływania państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych (po zasięgnięciu opinii wojewody).

Nowela zakłada też zmianę katalogu warunków, jakie musi spełniać osoba zajmująca stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego (oraz jego zastępcy), a także państwowego wojewódzkiego, państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego. Przesądzono, że osoba, która w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. pracowała i służyła w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracowała z nimi nie będzie mogła zajmować stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego ani państwowego inspektora sanitarnego. Warunek ten będzie obowiązywał również w odniesieniu do osoby pełniącej funkcję Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego.

Ustawa wprowadza także inne zmiany w przepisach dotyczących funkcjonowania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej i określa kompetencje jej organów wobec jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz przez niego nadzorowanych.

Regulacja w kształcie przyjętym przez Sejm zakłada też likwidację od 1 lipca 2020 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadania PIS MSWiA ma przejąć Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Ustawa ma wejść w życie 1 kwietnia br., z wyjątkiem przepisów związanych z likwidacją PISMSWiA.

PAP - Katarzyna Lechowicz-Dyl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum