×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Ważne: zmieniły się zasady korekty rozliczeń z ZUS

Autor: oprac. JKB • Źródło: pit.pl, Rynek Zdrowia25 lutego 2022 21:25

Zmieniły się terminy sporządzania korekty rozliczeń w ZUS. Nastąpiło znaczące ograniczenie terminu przyjmowania korekty, po upływie wskazanego czasu ZUS nie przyjmie od płatnika korekty. Zmienił się też termin na skorygowanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Ważne: zmieniły się zasady korekty rozliczeń z ZUS
Zmieniły się ważne zasady dotyczące składania korekty do ZUS. Fot. Shutterstock
  • ZUS nie wskazuje jednego terminu na złożenie korekty rozliczeń, ale od 1 stycznia 2022 roku nastąpiło ograniczenie do 5 lat, licząc od dnia wymagalności składki, możliwość składania przez podatnika korekty dokumentów
  • Po upływie rzeczonych 5 lat ZUS nie przyjmie od płatnika korekty dokumentów, wtedy też taką korektę będzie mógł sporządzić jedynie ZUS z urzędu
  • Odmienny limit czasowy obowiązuje przedsiębiorców, którzy będą chcieli skorygować podstawy wymiaru składki zdrowotnej wykazanej w dokumentach – korekty można dokonać najpóźniej do końca drugiego miesiąca, licząc od upływu terminu do złożenia zeznania

Korekta do ZUS. Zmiany w 2022 roku w terminach

Jak wyjaśnia pit.pl, obowiązek sporządzenia do ZUS korekty dokumentów rozliczeniowych nie ma wpływu fakt czy nieprawidłowości zostały stwierdzone przez płatnika czy też organu rentowego. Ważne jest, że na złożenie do ZUS korekty rozliczeń nie ma jednego terminu. Wszystko zależy od tego, kto i kiedy stwierdził błąd.

Co ważne, od 1 stycznia 2022 roku nastąpiło ograniczenie do 5 lat, licząc od dnia wymagalności składki, możliwości składania przez płatnika korekty dokumentów rozliczeniowych – przypomina pit.pl. z kolei po upływie owych 5 lat od dnia, w którym składki rozliczeniowe w dokumentach rozliczeniowych stały się wymagalne, ZUS już nie będzie przyjmował od płatnika korekty.

W takiej sytuacji – jak wyjaśnia pit.pl – korektę będzie mógł przygotować tylko ZUS z urzędu, jedynie na koncie ubezpieczonego. Nadpłata ta nie będzie podlegała zwrotowi, ale będzie zaliczana na przychody FUS. W przypadku niedopłaty, ZUS nie będzie mógł dochodzić tej należności.

Korekta nałożona przez ZUS

Jak dodaje pit.pl, ZUS może skorygować błędy w deklaracji rozliczeniowej, a także raportach miesięcznych, jedynie w sytuacji, gdy uzna je za możliwe do poprawienia we własnym zakresie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona rozbieżność pomiędzy kwotą podstawy wymiaru składek a kwotą składek, ZUS przyjmie podstawę wymiaru za prawidłową i to od niej naliczy składki.

Możliwości odwołania od korekty ZUS:

  • jeśli płatnik nie będzie się zgadzał z danymi zawartymi w dokumentach skorygowanych z urzędu albo z danymi skorygowanymi bezpośrednio na koncie ubezpieczonego/koncie płatnika składek, ma możliwość w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o korekcie przekazać do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe korygujące te dane.
  • z kolei jeśli z korektą ZUS nie zgadza się ubezpieczony, ma 30 dni na złożenie do Zakładu wniosku o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego – podkreśla pit.pl.

Składka zdrowotna. Jakie są terminy dla przedsiębiorców?

Odmienny limit czasowy na przekazania korekty dokumentów mają przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorygować podstawy wymiaru oraz składkę zdrowotną wykazane w dokumentach rozliczeniowych za miesiące konkretnego roku kalendarzowego.

- Korekty tej mogą dokonać najpóźniej do końca drugiego miesiąca, licząc od upływu terminu do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o PDOF, za ten rok kalendarzowy, czyli najpóźniej do 30 czerwca następnego roku – podaje pit.pl.

Terminy złożenia ZUS korekty rozliczeń:

  • nieprawidłowości stwierdzone przez płatnika składek – 7 dni od daty stwierdzenia błędu przez płatnika,
  • nieprawidłowości stwierdzone przez ZUS (w formie zawiadomienia) – 7 dni od otrzymania zawiadomienia z ZUS,
  • nieprawidłowości określone przez ZUS (w drodze decyzji) – 7 dni od uprawomocnienia się decyzji,
  • nieprawidłowości przez ZUS (w drodze kontroli) – 30 dni od otrzymania protokołu kontroli albo otrzymania aneksu do protokołu kontroli lub informacji o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum