AK/Rynek Zdrowia | 09-04-2011 19:16

Warszawa: będzie Rzecznik Praw Lekarza

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie będzie miała Rzecznika Praw Lekarza - tak zdecydowali delegaci na XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Pierwotnie projekt uchwały w sprawie powołania rzecznika przewidywał, że praw lekarzy będzie bronić jedna osoba. Ostatecznie jednak w wyniku zgłoszonych poprawek delegaci opowiedzieli się za powołaniem rzecznika oraz jego zastępców, a także biura, które będzie obsługiwało pracę RPL.

Dotychczas warszawski samorząd lekarski miał jedynie zespół, który zajmował się problemem łamania praw lekarzy.

Nie wszyscy delegaci byli jednak zgodni co do idei powołania RPL przy OIL w Warszawie. Niektórzy przypominali, że będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami.