W sprawie specjalizacji lekarzy w mundurach

Autor: SA/Rynek Zdrowia • • 03 września 2009 11:09

Weszło wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego.

W sprawie specjalizacji lekarzy w mundurach
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W myśl zapisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, opublikowanym w dzienniku Ustaw z 2009 roku, nr 131, poz. 1084, lekarz może odbyć specjalizację lub staż kierunkowy w zakładzie opieki zdrowotnej MSWiA, wpisanym na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ale celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego lekarz musi złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji do Dyrektora Departamentu w terminie do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września każdego roku.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane ma być dwa razy w roku, w terminach od dnia 1 marca do dnia 31 marca oraz od dnia 1 października do dnia 31 października każdego roku. Postępowanie to obejmować ma ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie specjalizacji oraz postępowanie konkursowe.

Postępowanie konkursowe natomiast - zgodnie z zapisami rozporządzenia, obejmuje i uwzględnia w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji i nie posiada żadnej lub odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia bądź tytułu specjalisty - wynik Lekarskiego Egzaminu Państwowego (LEP), albo w przypadku lekarza dentysty - Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (L-DEP).

Jeżeli natomiast lekarz ma specjalizację I lub II stopnia bądź tytuł specjalisty, podczas postępowania konkursowego będzie brany pod uwagę wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

(PES) albo wynik LEP/L-DEP, na podstawie którego lekarz może uzyskać najkorzystniejszą liczbę punktów w tym postępowaniu.

Średnia ocen uzyskana podczas studiów (liczona do dwóch znaków po przecinku) w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie identycznej liczby punktów i rozmowa kwalifikacyjna zadecydują ostatecznie o wyniku postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przez komisję, w skład której wchodzą lekarze specjaliści z dziedziny medycyny objętej postępowaniem kwalifikacyjnym, konsultant krajowy, przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej, przedstawiciel właściwego towarzystwa naukowego dla danej dziedziny medycyny oraz przedstawiciel Dyrektora Departamentu reprezentujący daną dziedzinę medycyny.

O zakwalifikowaniu lekarzy do odbycia specjalizacji mają decydować wyniki uzyskane w postępowaniu konkursowym.  Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać  z egzaminu specjalizacyjnego w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES wynosi 200.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum