W Sejmie mijającej kadencji m.in. ustawa o zdrowiu publicznym i przepisy o in vitro

Autor: PAP, RZ/Rynek Zdrowia • • 22 września 2015 10:34

Z informacji na sejmowej stronie internetowej wynika, że do 15 września, czyli podczas 99 posiedzeń kończącej się kadencji, izba uchwaliła 723 ustawy. Wśród nich znajdują się regulacje prawne ważne dla ochrony zdrowia, m.in. regulacje dotyczące metody o in vitro oraz ustawa o zdrowiu publicznym.

W Sejmie mijającej kadencji m.in. ustawa o zdrowiu publicznym i przepisy o in vitro
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Roczny urlop macierzyński
Pod koniec maja 2013 r. Sejm jednogłośnie uchwalił nowelizację Kodeksu pracy wprowadzającą roczny płatny urlop po urodzeniu dziecka.

W myśl nowelizacji rodzicom wszystkich dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r. przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (w tym 14 zarezerwowanych tylko dla matki), sześć tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Z dodatkowego oraz rodzicielskiego urlopu mogą korzystać na równych prawach ojciec i matka. W czerwcu 2013 roku ustawę podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

Przepisy dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych
W kwietniu 2014 roku Sejm uchwalił ustawę, która była odpowiedzią na protest grupy niepełnosprawnych dzieci - przez ponad dwa tygodnie okupowali oni sejmowe korytarze. W przyjętych przepisach podwyższono świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych - od maja 2014 - do 1000 zł, od 2015 r. - do 1200 zł, a od 2016 r. - do 1300 zł.

Ostatecznie Sejm przychylił się również do senackiej poprawki wprowadzającej od 2017 r. coroczną, proporcjonalną do płacy minimalnej, waloryzację świadczeń pielęgnacyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Prezydent podpisał ustawę pod koniec kwietnia.
Na początku kwietnia Sejm uchwalił też ustawę przywracającą prawo do zasiłków opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych.

Regulacje metody in vitro
Pod koniec czerwca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o leczeniu niepłodności; Senat nie wprowadził do niej poprawek. Daje ona prawo do korzystania z procedury in vitro małżeństwom i osobom we wspólnym pożyciu, potwierdzonym zgodnym oświadczeniem. Leczenie niepłodności tą metodą będzie mogło być podejmowane po wyczerpaniu innych metod leczenia, prowadzonych przez co najmniej 12 miesięcy.

Ustawa zezwala na dawstwo zarodków, zabrania zaś ich tworzenia w celach innych niż pozaustrojowe zapłodnienie. Zakazuje też niszczenia zarodków zdolnych do prawidłowego rozwoju - grozić będzie za to kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

W lipcu ustawę podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Skierował jednocześnie jeden z zapisów ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o zapis dający możliwość pobierania komórek rozrodczych od osób, które nie są w stanie wyrazić na to świadomej zgody. Resort zdrowia, który przygotował ustawę, wyjaśniał, że daje ona taką możliwość ze względów medycznych - w celu zabezpieczenia płodności na przyszłość.

Ustawa o uzgodnieniu płci
Pod koniec lipca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o uzgodnieniu u płci. Przepisy mają uprościć procedurę zmiany płci wpisanej m.in. w akt urodzenia, jeśli nie odpowiada ona płci odczuwanej przez daną osobę.

Ustawa dotyczy wyłącznie procedur prawnych, nie dotyka kwestii medycznych. W myśl jej zapisów wniosek o uzgodnienie płci będzie mogła złożyć osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozostaje w związku małżeńskim. Na początku sierpnia Senat zgłosił do ustawy poprawki, chciał m.in. by zmienić tytuł ustawy - na "o zmianie oznaczenia płci"; Sejm jednak odrzucił większość poprawek zaproponowanych przez izbę wyższą.

W ustawie wskazano, że ma ona wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Musiałby ją jednak podpisać prezydent Andrzej Duda, a ten mówił w wywiadzie dla PAP, że w wielu punktach się z ustawą nie zgadza.

Ustawa o leczeniu zbrodniarzy seksualnych
Przepisy o przymusowym leczeniu w ośrodkach zamkniętych osób skazanych za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym - tzw. ustawa o bestiach

Sejm uchwalił w tej kadencji także tzw. ustawę o bestiach - to uchwalona w październiku 2013 r. ustawa o przymusowym leczeniu w ośrodkach zamkniętych osób po wyrokach za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym. Prace nad przepisami podjęto wobec zbliżających się terminów zakończenia wyroków więzienia odbywanych przez seryjnych zabójców, którym kary śmierci zamieniono po 1989 r. na kary 25 lat więzienia. Projektem zajmowała się specjalnie powołana komisja.

W przepisach chodzi o "osoby z zaburzeniami psychicznymi stwarzające zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób". Resort sprawiedliwości podkreślał, że przepisy mają dać możliwość wysłania na terapię osób, które odbyły karę, lecz zachodzi obawa, że znów popełnią przestępstwo.

Aby uniknąć zarzutu niekonstytucyjności (podwójnego karania za ten sam czyn), decyzję o skierowaniu do ośrodka zamkniętego powiązano nie z kończącym się wyrokiem, ale z aktualnymi cechami osobowości sprawcy. Na jej mocy sąd cywilny może umieścić osobę uznaną za stwarzającą zagrożenie - już po odbyciu przez nią kary więzienia - na leczeniu w ośrodku zamkniętym utworzonym w Gostyninie lub może nakazać zastosowanie wobec takiej osoby nadzoru prewencyjnego.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę w grudniu 2013 roku, zapowiadając jednocześnie, że skieruje ją do TK - co uczynił w marcu.

Ustawa o zdrowiu publicznym
11 września Sejm uchwalił ustawę o zdrowiu publicznym. Ustawa wpisuje część zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego do Narodowego Programu Zdrowia. Kwestia ta od dłuższego czasu wywoływała ożywione dyskusje w środowisku medycznym.

Ustawa o zdrowiu publicznym zawiera regulacje, które mają poprawić stan zdrowia publicznego. Podstawą działań będzie przyjęty przez rząd dokument strategiczny dla zdrowia publicznego - Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Pierwszy NPZ ma objąć lata 2016-2020.

Ustawa zakłada utworzenie Rady do Spraw Zdrowia Publicznego - organu opiniodawczo-doradczego ministra zdrowia. Przewidziano także możliwość powołania pełnomocnika rządu ds. zdrowia publicznego.

- Ustawa o zdrowiu publicznym jest potrzebna. Jestem jej zwolennikiem, ale nie w wersji, która trafiła do sejmowej komisji zdrowia. Ten dokument nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Przepisy są bardzo okrojone, dokument zbyt ogólnie i skrótowo reguluje wiele kwestii - mówił poseł Tomasz Latos (PiS), szef sejmowej komisji zdrowia podczas zakończonego w czwartek (10 września) XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum