Ustawa o izbach lekarskich gwarantuje jawność postępowań

Autor: Rzeczpospolita, LJ/Rynek Zdrowia • • 06 stycznia 2010 09:35

Nowa ustawa o izbach lekarskich wprowadza jawność spraw przed sądami lekarskimi. Pokrzywdzony pacjent może być także stroną w sprawie.

Ustawa o izbach lekarskich gwarantuje jawność postępowań
Nowe przepisy zwiększają szanse pacjentów dochodzących swoich praw

16 grudnia 2009 roku prezydent podpisał nową Ustawę o izbach lekarskich. Przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. zastępując obowiązującą dotychczas ustawę z 17 maja 1989 roku.

Zawarta w niej obszerna regulacja działania korporacyjnego sądownictwa lekarskiego opiera się na procedurze karnej.

Ustawa realizuje zalecenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie prowadzenia rzetelnego procesu sądowego, w tym zwiększenia zakresu prawa do uczestniczenia w takich postępowaniach przez pokrzywdzonych oraz poprawę sprawności, szybkości i jawności postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Ustawa wprowadza dwuinstancyjność i możliwość odwołania się od orzeczeń sądów lekarskich do sądu powszechnego.

W ustawie znajdują się również rozwiązania poprawiające sprawność postępowań dyscyplinarnych. Jeśli np. obwiniony lub jego obrońca nie stawi się na sprawę bez wcześniejszego usprawiedliwienia, będzie się ona toczyć pod ich nieobecność.

Wprowadza się terminy dla postępowań wyjaśniających: okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej będzie musiał je zakończyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia uzyskania informacji o popełnieniu przewinienia. Rzecznik naczelny będzie mógł je przedłużyć o kolejne pół roku, a Naczelny Sąd Lekarski o dalszy, ale konkretnie określony czas.

Zdaniem ustawodawcy, ulepszone zostały przepisy dotyczące postępowań przed organami izb lekarskich również z punktu widzenia ochrony praw ofiar błędów lekarskich. Ustawa wzmacnia pozycję poszkodowanego pacjenta, który zechce dochodzić odpowiedzialności lekarza przed samorządowym sądem dyscyplinarnym. Zawiera wiele nowych uprawnień i gwarancji praw, które dotychczasowe przepisy ograniczały do złożenia skargi i udziału w pierwszej instancji postępowania w roli świadka.

Teraz pokrzywdzony, którego dobro zostało naruszone lub zagrożone przez przewinienie lekarza, może być stroną w sprawie, a co za tym idzie, brać w niej aktywny udział, składać wnioski dowodowe, przeglądać akta sprawy itp. Może ustanowić także dwóch reprezentujących go pełnomocników (spośród lekarzy, adwokatów lub radców prawnych). W razie śmierci jego prawa w postępowaniu będą mogły przejść na najbliższych.

U źródeł powstania tej ustawy leży propozycja samorządu lekarskiego.

– 90 procent wprowadzonych zmian, to nasze propozycje i poza drobnymi wyjątkami, jak np. kwestia rejestracji lekarzy, są naszego autorstwa – komentuje Tomasz Korkosz, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum